Sidebar

Thứ Ba
16.04.2024

Các vấn đề tính dục và giới tính sẽ được bàn thảo trong Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới

Các vấn đề tính dục và giới tính sẽ được bàn thảo trong Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới


Một trang mạng thu thập tất cả các nan đề và các vấn nạn từ truyền thông mạng xã hội về thanh thiếu niên được đúc kết trong cuộc hội thảo tháng 9 năm 2017 về giới trẻ được triệu tập tại Rome; và tài liệu cuối cùng cho cuộc họp Thượng Hội đồng diễn ra tại Rome vào tháng 3 năm nay cùng những câu trả lời được gửi cho các nghị phụ tham dự Thượng Hội đồng Giám mục trên toàn thế giới. CÁc tài liệu này cũng được đăng tải trên mạng để hỏi ý kiến những người trẻ. Các tài liệu này đã được phát hành vào tháng 6 năm 2017 và gửi cho giới trẻ tuổi từ 16 đến 29, thuộc mọi tín ngưỡng, nguồn gốc chủng tộc trước các vấn đề về cuộc sống, thái độ và mối quan tâm của họ đối với thế giới. Các câu trả lời cho phần các câu hỏi này là một trong bốn đề tài chính của Thượng Hội đồng sẽ được nhóm họp vào tháng 10 tới đây; còn ba đề tài khác là các vấn nạn truyền thông xã hội về thanh thiếu niên đã được học hỏi trong cuộc hội thảo vào tháng 9 năm 2017 tại Rome; và tài liệu cuối cùng của cuộc họp trước Thượng Hội đồng đang được đúc kết. 


Nội dung của các văn bản được thông qua theo một tiến trình đã được Đức Thánh Cha vạch ra là: công nhận, diễn dịch và quyết định. Bản ghi nhận cho hay có khoảng 1,8 triệu người trên toàn thế giới ở độ tuổi từ 16-29, tuy nhiên, điều kiện nhân khẩu, kinh tế và xã hội của mỗi quốc gia rất là khác biệt. Trong khi thanh thiếu niên chiếm đa số ở tại một số quốc gia thì tại một số quốc gia khác họ chỉ là một thiểu số. Ở một số nơi, tuổi thọ không vượt quá 60 tuổi, trong khi ở những quốc gia khác, nó có thể kéo dài trên 80. Thêm vào đó là sự khác biệt giữa các quốc gia giàu và nghèo, nên việc tiếp cận với những người trẻ cũng rất khác biệt trước những hậu cảnh giáo dục, y tế và công ăn việc làm bấp bênh hay ổn định. Ở một số nơi, giới trẻ còn phải đối diện với những áp lực xì ke ma túy, tham nhũng, bạo lực và những thách đố của một thế giới ngày càng toàn cầu hóa... Đối với những vấn nạn liên quan đến vai trò của gia đình, tài liệu cho hay câu trả lời cho thấy vai trò của các bà mẹ chiếm một vị thế quan trọng cho giới trẻ, trong khi vai trò làm cha bị cho là "lu mờ và có một khoảng trống…" với diện mạo người cha, đặc biệt ở trời Tây phương. 

Theo chương trình, gia đình sẽ là một chủ đề chính của Thượng Hội đồng, đặc biệt dưới ánh sáng của bản đúc kết của Thượng Hội đồng Giám mục năm 2014-2015 về Gia đình. Các giám mục nhìn nhận rằng vai trò tôn giáo không còn được coi là quan trọng và quan yếu như trong quá khứ, và điều đó đối khiến nhiều người trẻ tuổi cho rằng "tâm linh" là đủ. Cũng như về Giáo Hội Công Giáo, tài liệu cho thấy nhiều thanh niên được gắn bó với Giáo hội qua những sinh hoạt khác nhau, nên Thượng Hội nghị giám mục xác tín rằng việc tiếp cận với giới trẻ là ưu tiên hàng đầu trong mọi sinh hoạt của giáo xứ. Tuy nhiên, mặt khác, văn bản cũng lưu ý rằng trong cuộc họp Thượng Hội đồng Giám mục trước đây, giới trẻ đã gióng lên mối ưu tư của họ đang bị gác vào một xó, và họ cảm thấy vai trò của họ không được coi trọng đủ, đặc biệt khi đề cập tới khả năng lãnh đạo. 


Tài liệu cũng đề cập đến những rủi ro và lợi ích phát sinh do ngành công nghệ và các phương tiện truyền thông xã hội, bao gồm cả những nguy cơ của "những trang mạng xấu" và những biểu hiện của âm nhạc, nghệ thuật và thể thao. Vì công ăn việc làm mà nhiều người trẻ phải di cư và bị đối xử phân biệt cũng được đề cập đến trong tài liệu, bao gồm cả việc đàn áp tôn giáo, đặc biệt đối với các Kitô hữu ở những nơi xa xôi hẻo lánh và thiểu số, họ bị phân biệt chủng tộc gần giống như những người phụ nữ bị coi như công dân hạng hai vậy! 


Việc phân biệt đối xử với phụ nữ cũng hiện diện ngay cả trong long Giáo hội cũng được đề cập đến trong các văn bản, và là một mối quan tâm chính của giới trẻ trong cuộc họp trước Thượng Hội đồng vào tháng 3 vừa qua, trong đó họ đã nêu lên vấn đề: Làm thế nào và tại đâu phụ nữ thực sự có thể tham gia sung mãn đầy đủ vào Giáo hội và xã hội? Giáo hội nên " đối diện với những vấn đề này một cách thẳng thắn với một tâm trí mở rộng, đón nhận những tư tưởng mới và những kinh nghiệm đa dạng khác nhau." Tài liệu cũng nêu lên một thực tại đang làm tê liệt ngày càng nhiều trước một thực tại những người trẻ muốn quyết định cho chính cuộc sống của họ, cho dù họ không có nhiều cơ hội, hay giới hạn về kinh tế, hoặc đôi khi không có đủ ý thức về ý nghĩa và mục đích cho những quyết định của họ. Các văn bản đó cũng nói lên sự cần thiết phải lắng nghe giới trẻ, dù họ không có những mẫu gương sáng giá, những mẫu gương nhiệt thành "đích thực" vì Giáo Hội và có khả năng truyền đạt những vấn đề quan trọng. 

Giải thích phần thứ hai của tài liệu, văn bản nói về "hồng ân của tuổi trẻ" từ quan điểm của Kinh Thánh, nhấn mạnh tới tầm quan trọng của họ trong suốt quá trình lịch sử. Như Chúa Giêsu Kitô đã phán "kẻ liều mất mạng sống của mình thì lại tìm thấy...” Đây thực là một nghịch lý của Tin mừng làm cho mọi người phải suy nghĩ và dấn thân… Tài liệu cũng cho hay đây là một kho tàng của một kho báu "khôn ngoan" mà các nghị phụ sẽ thảo luận vào tháng 10 tới dưới góc độ trước các vấn đề tính dục và giới tính, vai trò của phụ nữ và những mong đợi của một Giáo hội đang mở rộng tâm hồn để lắng nghe giới trẻ và các con cái của mình.

Nguồn Catholic Online (https://www.catholic.org) T Quãng

398    20-06-2018