Sidebar

Thứ Sáu
24.05.2024

Các vị thủ lãnh các Giáo hội Kitô Trung Đông kêu gọi bảo tồn sự hiện diện của Kitô hữu

454568790
 Photo: abouna.org

21 vị thủ lãnh các Giáo hội Kitô, gồm Chính thống, Công giáo, Tin lành, trong đó có bảy vị thượng phụ giáo chủ, kêu gọi bảo tồn sự hiện diện của các tín hữu Kitô và bảo vệ các nơi thánh tại vùng này.

Lời kêu gọi trên đây được đưa ra trong tuyên ngôn chung kết vào cuối Đại hội lần thứ XII của Hội đồng các Giáo hội Kitô Trung Đông, nhóm tại Cairo, thủ đô Ai Cập, từ ngày 16 đến ngày 20 tháng Năm vừa qua. Khóa họp đầu tiên sau thời đại dịch này nhắm “tái lập hy vọng cho các tín hữu bị thương tổn vì thảm trạng và những khó khăn đủ loại”.

Tuyên ngôn cũng tố giác và kêu gọi từ bỏ bạo lực và cuồng tín, dưới mọi hình thức, chống lại nạn khủng bố, loại trừ, phân biệt đối xử vì lý do tôn giáo, chủng tộc, màu da và phái tính, bảo tồn môi trường, vấn đề xuất cư và bảo vệ các nơi thánh, bắt đầu từ Thành Thánh Jerusalem. Tại đây sự hiện diện của các Kitô hữu phải được duy trì trong viễn tượng hòa bình trong vùng cũng như trong toàn thế giới”.

Các vị thủ lãnh Kitô tại Trung Đông cũng mời gọi đề ra các sáng kiến và dự án liên đới với những người bị gạt ra ngoài lề xã hội, những người dễ bị tổn thương, người tị nạn và tản cư nội địa. Ngoài ra, các vị cũng kêu gọi những người lãnh đạo chính trị của các cộng đồng quốc tế để những người tị nạn và di tản có thể hồi hương”.

Ngoài ra, “cần tôn trọng tự do tín ngưỡng, củng cố các giá trị của đời sống công dân và đời sống chung với các anh chị em Hồi giáo; với họ, chúng ta chia sẻ sự tôn trọng lẫn nhau”.

(Asia News 20-5-2022)

Theo G. Trần Đức Anh, O.P. - RVA (22/5/2022)

295    22-05-2022