Sidebar

Thứ Sáu
14.06.2024

Cách lần hạt Mân Côi tt

Lời nguyện Mân Côi

 

Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. Xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhầt là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.

 

Kinh Lạy Nữ Vương

Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy, thân lạy Mẹ. Chúng con, con cháu E-và, ở chốn khách đầy, kêu đến cùng Bà, chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu, Con lòng Bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thay! Nhân thay! Dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.

 

NĂM SỰ VUI

 

Thứ nhất thì ngắm: Thiên thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.
Thứ Hai thì ngắm: Đức Bà đi viếng bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.
Thứ Ba thì ngắm: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu trong hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.
Thứ Bốn thì ngắm: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền Tha'nh. Ta hãy xin cho đọc vâng lời chịu lụy.
Thứ Năm thì ngắm: Đức Bà tìm được đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho đươc giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

NĂM SỰ SÁNG

Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Gio-đan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con Thiên Chúa.

Thứ Hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu làm phép tại tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được noi gương Đức Mẹ mà vững tin vào Chúa.

Thứ Ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho cho được tin vào lòng Chúa thương xót và siêng năng lãnh nhận Bí tích giao hòa.

Thứ Bốn thì ngắm: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được biến đổi nhờ Chúa Thánh Thần.

Thứ Năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lập Bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được sốt sáng tham dự Thánh lễ và rước Mình Máu Thánh Người.

 

NĂM SỰ THƯƠNG

Thứ Nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

Thứ Hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn.Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

Thứ Ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hay xin cho đươc chiu moi sự sỉ nhục băng lòng.

Thứ Bốn thì ngắm: Đức Chúa Giêsu vác cây thánh giá .Ta hãy xin cho được vác thánh giá theo chân Chúa.

Thứ Năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây thánh giá.Ta hãy xin đóng đinh chính thịt xác thịt vào Thánh giá Chúa.

 

NĂM SỰ MỪNG

Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

Thứ Hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được. aí mộ những sự trên trời.

Thứ Ba thì ngắm: Đức Chúa Thánh thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

Thứ Bốn thì ngắm: Đức Chúa Trời cho Đức Mẹ lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

Thứ Năm thì ngắm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

 

 

SUY NIỆM NĂM SỰ SÁNG

 

Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Gio-đan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con Thiên Chúa.

Đọc Kinh Thánh

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Maccô (1, 9 -11)

 

Và xảy ra là trong những ngày ấy, Ðức Yêsu bỏ Nazaret, xứ Galilê, và đã được Yoan thanh tẩy cho trong sông Yorđan. Vừa lên khỏi nước, Ngài thấy trời xé ra và Thần khí, như con chim câu, đáp xuống trên Ngài; Và một tiếng phát ra tự trời:"Con là con chí ái Ta, kẻ Ta sủng mộ "

 

*Suy niệm

 

Trải qua mọi thời, phần đông những người nam phụ cũng như lão ấu, dù là khách hành hương hay du lịch, người kitô giáo hay người thiện tâm đều đã chạy đến với Mẹ Maria.

 

Và hàng năm trong Giáo hội có nhiều thanh niên, thiếu nhi và trẻ em lãnh nhận phép Rửa tội, đó là cách nối dài phép rửa của Chúa Giêsu tại sông Giođan. Cùng với Chúa Giêsu chúng ta được dự phần vào phép rửa trong Chúa Thánh Thần để được ơn tha tội.

 

Chúng ta tham dự vào phép rửa mà Đức Kitô đã lãnh nhận bởi ông Gioan, phép rửa mà Người đã hoàn tất khi dâng hiến đời mình cho Thiên Chúa Cha và lãnh phần thưởng phục sinh trong tay Ngài.

Nhờ phép Rửa tội được trao ban trong Giáo hội, chúng ta có thể bước vào Giao ước mới, giao ước vĩnh cửu.

 

Cũng như Chúa Giêsu, chịu phép rửa bởi tay Gioan Baotixita trong dòng sông Giođan, những ai chịu phép rửa tội ở thế hệ chúng ta không cô đơn. Họ được những người đồng hành như cha mẹ đỡ đầu và tất cả những ai đã tham dự phép Rửa tội nâng đỡ, tất cả đều trở nên anh em chị em trong Đức Kitô.

 

*Cầu nguyện

 

Nhờ lời Đức Trinh Nữ Maria chuyển cầu, chúng ta cầu xin Chúa cho hết thảy những ai đã lãnh nhận phép Rửa tội ngày một cởi mở hơn trong đời sống mà họ đã được Giáo hội trao ban ; chúng ta cũng cầu xin Chúa cho các trẻ em không được chúc phúc, nâng đở, ủi an, để các em lớn lên trong Đức tin ; chúng ta cũng cầu xin Chúa cho các anh chị em dự tòng đang trên đường tiến tới phép Rửa tội và cho tất cả những ai đang cùng họ tiến bước.

 

*Lạy Cha chúng con ở trên trời...

 

*Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng Bà, Đấng đã chịu phép rửa trong dòng nước sông Giođan gồm phúc lạ.

 

Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời...
*Kính mừng...
Sáng danh...

 

*Cầu nguyện

 

Lạy Chúa, Đức Giêsu Con Chúa đã sinh ra bởi Đức Trinh Nữ Maria, đã chịu phép rửa bởi tay Gioan trong dòng nước sông Giođan ; xin khơi dậy nơi chúng con sự sống là nguồn mạch phép rửa tội của mọi người chúng con. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

 

*Hát bài : Với Mẹ Mân Côi

Thứ Hai thì ngắm:
 Đức Chúa Giêsu làm phép tại tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được noi gương Đức Mẹ mà vững tin vào Chúa.

Đọc Kinh Thánh

 

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Gioan (2, 1-5)

 

Ngày thứ ba, xảy ra có tiệc cưới ở Cana, xứ Galilê. Và có mẹ Ðức Yêsu ở đó. Ðức Yêsu và các môn đồ của Ngài cũng được mời vào tiệc cưới. Bởi hết rượu, nên mẹ Ðức Yêsu mới nói với Ngài: "Họ không có rượu nữa!" Ðức Yêsu đáp lại: "Này bà, giữa tôi và bà, nào có việc gì? Giờ của tôi chưa đến!" Mẹ Ngài nói với các người hầu: "Ngài có bảo gì, hãy làm theo!"

 

*Suy niệm

 

Chúng ta chiêm ngắm tiệc cưới Cana loan báo hồng ân mà Chúa Giêsu thực hiện ngay trong Bí tích Thánh Thể và ghi nhớ giờ hiến dâng trên cây Thánh Gía, khi Chúa trao ban chính thịt máu mình làm của nuôi nhân loại.

 

Tại Cana, Mẹ Maria đã hiện diện và can thiệp vào trong tiệc cưới. Vào giờ trên Thánh Giá ; lúc Chúa Giêsu cử hành tiệc cưới với Giáo hội ; Mẹ Maria cũng ở đó, trong lúc cầu nguyện. Ngày hôm nay, Mẹ cũng hiện diện để giúp đỡ chúng ta sống ơn gọi làm người, dâng hiến đời sống chúng ta hầu mưu ích cho tha nhân.

 

Cùng với Mẹ Maria, chúng ta học yêu mến Chúa Giêsu, Hôn Phu của Giáo hội mãi mãi và yêu mến Giáo hội, Hiền thê của Chúa Giêsu.

 

*Cầu nguyện

 

Nhờ lời Đức Trinh Nữ Maria chuyển cầu, chúng con cầu xin Chúa cho chính chúng con biết để ý đến nhu cầu của an hem ; chúng con cầu nguyện cho tât cả mọi người nam cũng như nữ, những người phục vụ Tin Mừng biết sống khiêm nhường phục vụ trong đời sống hàng ngày ; chúng con cũng cầu cho những ai co trái tim khép kín biết mở ra với tha nhân.

 

*Lạy Cha chúng con ở trên trời...

 

*Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng Bà, Đấng đã hóa nước thành rượu của giao ước mới tại tiệc cưới Cana, gồm phúc lạ.

 

Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời
*Kính mừng...
Sáng danh...

 

*Cầu nguyện

Lạy Chúa, Đức Giêsu, Con Chúa sinh ra bởi Đức Trinh Nữ Maria, Đấng đã hóa nước thành Rượu của giáo ước mới ; xin ban cho dân Chúa được niềm vui nếm trước tiệc Thánh Thể mà Con Chúa cử hành và tôn thờ với lòng sùng kính. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

*Hát bài : Mẹ Hiệp Thông Cứu Chuộc

Thứ Ba thì ngắm:
 Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu goi sám hối. Ta hãy xin cho được tin vào lòng Chúa thương xót và siêng năng lãnh nhận Bí tích giao hòa.

Đọc Kinh Thánh

 

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (4, 23.5, 1-3)

 

Và Ngài rảo khắp xứ Galilê, giảng dạy trong các hội đường của họ, và rao truyền Tin Mừng về Nước và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền trong dân. Thấy dân chúng thì Ngài lên núi. Ngài ngồi xuống và môn đồ đến bên Ngài. Ngài mở miệng dạy họ rằng: Phúc cho những kẻ có tin thần khó nghèo, vì nước trời là của họ.

 

*Suy niệm

 

Mẹ Maria được Giáo hội vây quanh....

 

Cũng thế, Tin Mừng được loan báo không chỉ trong Giáo hội, trong các thánh đường và nơi các nhà thờ nhà nguyện, mà Tin Mừng còn được loan báo tới mọi người lớn cũng như trẻ nhỏ. Như thế, Nước Trời không chỉ được loan báo bằng lời mà còn bằng cả hành động, cử chỉ và cả ân sủng cá nhân nữa.

 

Đó là lý do Giáo hội không ngừng rao giảng, dạy dỗ, loan báo, gặp gỡ, đón nhận, lắng nghe, đồng hành, thăm viếng, nâng đỡ, ủi an, giải thoát, giải phóng, thứ tha, chữa lành và thánh hóa con cái mình.

 

*Cầu nguyện

 

Cùng với Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, người môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu Kitô, chúng ta cầu xin Chúa cho hết thảy mọi người nam cũng như nữ trong miền chúng con, những người bị xúc phạm, những kẻ giết người, nản chí sờn lòng, những người bị bỏ rơi, những người chưa từng nghe nói về Chúa Kitô và Nước Trời ; chúng ta cầu xin cho tất cả những ai trong giáo hội đang loan báo Tin Mừng bằng ngôn ngữ và hành động của họ ; chúng con cầu xin cho những người đang chân thành tìm kiếm Nước Thiên Chúa.

 

*Lạy Cha chúng con ở trên trời...

 

*Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng Bà, Đấng đã loan báo các mối phúc và lề luật Nước Trơi, gồm phúc lạ.

 

Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời
*Kính mừng...
Sáng danh...

 

*Cầu nguyện
Lạy Chúa là Thiên Chúa, Đức Giêsu, Con Chúa sinh ra bởi Đức Trinh Nữ Maria, Đấng đã loan báo các mối phúc và lề luật Nước Trời : chúc tụng Chúa và chúc tụng Tin Mừng của Chúa được mạc khải nơi những kẻ bé mọn, nơi trẻ em và người nghèo khó. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

*Hát bài : Mẹ Từ Bi

Thứ Bốn thì ngắm:
 Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được biến đổi nhờ Chúa Thánh Thần.

Đọc Kinh Thánh

 

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca (9, 28-29. 34-35)

 

Xảy ra là sau những lời đó, chừng được tám ngày, thì đem theo mình Phêrô, Yoan, và Yacôbê, Ngài lên núi cầu nguyện. Và trong lúc Ngài cầu nguyện, thì dung nhan mặt Ngài ra khác, y phục Ngài nên trắng ngời chớp sáng. Ông đang nói thế, thì xảy đến một đám mây, và nó rợp bóng trên họ. Họ kinh hãi, lúc các Ngài đi vào đám mây. Và một tiếng phát ra tự đám mây: "Ngài là Con Ta, kẻ Ta đã chọn, các ngươi hãy nghe Ngài".

 

*Suy niệm
Sống gần Mẹ Maria, và có Mẹ kề bên, nhiều người được dư đầy ơn phúc nhờ lời chuyển cầu từ mẫu của Mẹ, không chỉ riêng người công giáo mà còn tất cả những người thuộc các giáo hội khác, mỗi ngày có biết bao người nam cũng như nữ nhận được ơn tha thứ của Thiên Chúa, nơi Bí tích Hòa giải qua trung gian các linh mục. Cuộc sống được biến đổi nhờ sự xưng thú, lãnh nhận, và cử hành. Bí tích Hòa giải này đã làm cho người lãnh nhận được trở nên con người mới sống đời sống mới, đời sống của con cái Thiên Chúa.

*Suy niệm
Nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, chúng ta cầu xin Chúa cho chính chúng ta biết luôn hướng nhìn về Chúa Giêsu ; chúng ta cũng cầu xin cho những ai sống một đời sống trong bóng tối tội lỗi và bạo lực ; chúng ta cũng cầu xin cho mọi người tìm kiếm Chúa được gặp Đức Kitô.

 

*Lạy Cha chúng con ở trên trời..

 

*Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng Bà, Đấng đã biến hình, chỉ cho thấy sự Phục Sinh vinh quang của Chúa, gồm phúc lạ.

 

Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời
*Kính mừng...
Sáng danh...

 

*Cầu nguyện

 

Lạy Chúa là Thiên Chúa, Đức Giêsu, Con Chúa sinh ra bởi Đức Trinh Nữ Maria, Đấng đã biến hình trên núi khi Người cầu nguyện. Xin ban cho đời sống chúng con ánh sáng và vẻ đẹp của con cái Chúa. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

 

*Hát bài : Mẹ Ơi, Trước Nhan Mẹ

Thứ Năm thì ngắm:
 Đức Chúa Giêsu lập Bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được sốt sắng tham dự Thánh lễ và rước Mình Máu Thánh Người.

Đọc Kinh Thánh

 

Bài trích thơ thứ nhất của thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô (11, 23-25)

 

Vì chưng, chính tôi đã chịu lấy nơi Chúa điều tôi truyền lại cho anh em. Là : Chúa Giêsu trong đêm Ngài bị nộp, Ngài đã cầm lấy Bánh, và tạ ơn xong, Ngài đã bẻ ra và nói: Này là Mình Ta, vì các ngươi, hãy làm sự này mà nhớ đến Ta. Cũng vậy về chén, sau khi đã dùng bữa tối xong, Ngài nói: Chén này là Giao ước mới trong Máu Ta, các ngươi hãy làm sự này mỗi khi uống mà nhớ đến Ta.

 

*Suy niệm

 

Chúng ta kết thúc tràng chuỗi Mân côi tại nhà thờ, nơi chúng ta cử hành Bí tích Thánh Thể. Chính chúng ta tham dự vào việc cử hành Thánh Thể, vì thế chúng ta có thể cử hành, và hiệp thông với thân mình bị trao nộp của Chúa Giêsu, để đến phiên chúng ta cũng phải trao ban chính mình chúng ta cho người khác, vì thế mỗi phút giây chúng ta sống là một đời sống tạ ơn.

 

*Cầu nguyện

 

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hội Thánh và là Mẹ chúng ta, chúng ta cầu xin Chúa cho Đức Giáo hoàng ...

 

Nguyện xin Chúa bảo vệ và giữ gìn ngài trong tình yêu, để dưới sự hướng dẫn của ngài, dân Kitô giáo được ngày càng thăng tiến trong niềm tinh, hiệp nhất và bình an.

 

Chúng ta cũng cầu xin cho các giám mục ; để các ngài hướng dẫn, thánh hóa và cai quản Hội Thánh theo lòng Chúa mong muốn.

 

Chúng ta cùng cầu xin cho các linh mục, phó tế, nam nữ tu sĩ, để các ngài chu toàn sứ mạng trong Giáo hội.

 

Chúng ta cùng cầu xin cho các chủng sinh trong đất nước chúng ta và trong Hội Thánh Công giáo khắp hoàn cầu, và cho những người được Thiên Chúa mời gọi làm tông đồ của Lời Chúa.

 

Sau hết xin cho tất cả chúng ta, khi hiệp nhất trong một tấm bánh, được luôn biết mở rộng chia sẻ với nhau trong tình anh em.

 

*Lạy Cha chúng con ở trên trời..

 

*Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng Bà, Đấng đã thiết lập Bí tích Thánh Thể và tuyền lại cho các tông đồ, để họ cử hành mà tưởng nhớ đên Người, gồm phúc lạ.

 

Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời*
Kính mừng...
Sáng danh...

 

*Cầu nguyện

 

Lạy Chúa là Thiên Chúa, Đức Giêsu, Con Chúa đã sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria, Đấng đã thiết lập Bí tích Thánh Thể và truyền lại trong Giáo hội. Xin khơi dậy và củng cố ơn gọi làm linh mục để dân Chúa không bị thiếu bánh hằng sống như trong xa mạc xưa kia. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

 

*Hát bài : Tung Hô Nữ Vương

 

Tổng nguyện

 

Lạy Chúa, Chúa đã an bài mọi sự thật khôn ngoan, Chúa đã đặt thánh Phêrô, làm thủ lãnh các tông đồ, và là viên đá góc tường để xấy dựng Hội Thánh Chúa. Xin ghé mắt nhận từ nhìn đến tôi tớ Chúa là Đức Giáo hoàng Bênêdictô Chúa đã chọn đấng kế vị thánh Phêrô. Ước gì người trở nên đá tảng vững chắc, có làm cho dân Chúa được vững tin và giữ gìn sự hiệp nhất. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

 

*Hát bài : Salve Regina

Phép lành
Chúa ở cùng anh chị em
- Và ở cùng cha.....
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen.

Nữ vương ban sự bình an,
- Cầu cho chúng con
....

Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ

661    04-10-2018