Sidebar

Chúa Nhật

01.10.2023

Cách lần hạt Mân Côi

 

 
Chúng ta bắt đầu lần hạt bằng việc làm Dấu Thánh Giá : « Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.

 

Mysteries-of-Rosary.jpg

Tiếp đến chúng ta đọc kinh Tinh Kính để tuyên xưng Đức tin.

 

 

Sau đó, hạt thứ nhất, chúng ta đọc kinh Lạy Cha, ba hạt tiếp theo chúng ta đọc : 3 kinh Kính Mừng và hạt thứ 4 là kinh Sáng Danh : « Sáng Danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. » Tưởng nhớ đến tình yêu và tôn thờ Thiên Chúa Ba Ngôi.

 

Kế đến, cùng với Đức Maria, chúng ta suy niệm một biến cố trong cuộc đời của Chúa Giêsu (quen gọi là các mầu nhiềm, các mầu nhiệm này khơi dậy lên trong ta những niềm vui, cuộc khổ nạn và vinh quang của Chúa Giêsu), dựa trên Thánh Kinh.

 

Kinh Lạy Cha
10 kinh Kính Mừng
Kinh Sáng Danh

Chúng ta lặp lại 5 lần theo các hạt được sắp xếp như ta thấy trong tràng chuỗi mân côi.

 

Ở mỗi mầu nhiệm, người ta có thể thêm vào một suy niệm tắt nhân danh Chúa Giêsu liên quan đến mầu nhiệm đang suy niệm. Chẳng hạn như, « Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong Đền Thánh » hay « Đức Chúa Giêsu chịu đội mạo gai » hoặc « Đức Chúa Giêsu sống lại ». Ta cũng có thể thêm vào những ý nguyện riêng của chúng ta.

 

Năm Sự Vui :

 

Suy niệm vào thứ Hai và thứ Bẩy

 

Truyền tin ( tự do), Thăm viếng ( đến với tha nhân), Giáng Sinh ( đến với Đức Kitô), Dâng Chúa nơi Đền Thánh ( trao ban cho người khác những điều tốt), tìm thấy Chúa Giêsu trong Đền Thánh ( tìm kiếm Chúa Giêsu trong mọi sự).

 

Năm Sự Thương :

 

Suy niệm vào thứ Ba và thứ Sáu

 

Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu trong Vườn Cây Dầu ( lặp lại lời thưa Xin Vâng ý Cha), Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn ( tin tưởng vào Thiên Chúa), Đức Chúa Giêsu chịu đội mạo gai ( ở khiêm nhường), Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá ( vác thánh giá mình hàng ngày), Đức Chúa Giêsu chịu đóng đanh và chịu chết trên cây Thánh giá ( đốt nóng tình yêu đối với Chúa).

 

Năm Sự Mừng

 

Suy niệm vào ngày thứ Tư và Chúa nhật

 

Chúa sống lại ( sống đổi mới nơi con người), Chúa lên trời ( ái mộ những sự trên trời), Chúa Thánh Thần hiện xuống ( để Chúa Thánh Thần hướng dẫn), cho Đức Bà lên trời (xin cho được ơn chết lành), trao tặng Mẹ triều thiên ( phó thác cho Đức Trinh Nữ Maria).

 

Năm Sự Sáng

 

Suy niệm vào thứ năm

Đức Kitô chịu phép rửa tại sông Giodan, phép lạ tại Cana, sự kêu gọi hoán cải, Biến hình, thiết lập Bí tích Thánh Thể.

 

Lời dẫn nhập

 

« Tràng chuỗi Mân Côi là một phương thế tuyệt hảo để cùng Mẹ Maria ngắm nhìn Chúa Kitô » (trích Tông Thư Kinh Mân Côi). Đó là lý do tại sao chúng ta yêu thích việc lần chuỗi Mân Côi.

 

Sau mỗi chục Kinh Kính Mừng, Giáo Hội mời gọi chúng ta suy niệm một biến cố trong cuộc đời của Chúa Giêsu :

NĂM SỰ VUI:  
chúng ta suy niệm biến cố Con Thiên Chúa làm người mà đỉnh cao là sự Giáng sinh của Con Một Chúa

NĂM SỰ THƯƠNG: 
chúng ta suy niệm biến cố tử nạn đau thương của Chúa Giêsu hoàn tất bởi cái chết trên thập giá.

NĂM SỰ MỪNG
: chúng ta khởi đầu suy niệm bằng biến cố Phục sinh của Chúa Giêsu.

Ba tràng chuỗi Mân Côi của ba mùa VUI, THƯƠNG, MỪNG, liên tiếp nhau như thế, người ta gọi là «phép Lần Hạt Mân Côi ».

NĂM SỰ SÁNG
: Nhân dịp Đại Năm Thánh 2000, thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã đề nghị Giáo hội thêm vào Phép Lần Hạt Mân Côi năm mầu nhiệm khác nữa là NĂM SỰ SÁNG. NĂM SỰ SÁNG này qui chiếu về những biến cố mà Chúa Giêsu đã sống, cụ thể như : biến cố Chúa Giêsu chịu Phép Rửa tại sông Giordan ; biến cố Chúa Giêsu được mời tham dự tiệc cưới tại Cana ; khởi đầu sứ mạng loan báo Tin Mừng của Chúa Giêsu ; Chúa Giêsu biến hình trước mặt ba môn đệ, và cuối cùng là biến cố Chúa Giêsu lập Bí tích Thánh Thể vào bữa ăn sau hết.

Đó là NĂM MẦU NHIỆM SỰ SÁNG mà bây giờ chúng ta cùng với Mẹ Maria suy ngắm. Hiệp thông cùng toàn thể Hội Thánh khắp muôn phương, chúng ta tạ ơn Thiên Chúa trong giờ phút này với muôn điều kỳ diệu Chúa đã làm ; giờ tôn vinh các thiên thần, chia sẻ vình quang của Con Một Chúa. Cùng với Mẹ Maria, chúng ta có thể quay hướng về Chúa Giêsu, đón rước Chúa vào trong đời sống chúng ta.

 

*Hát bài thích hợp : Ave Maria !

 

Lạy Cha, đời sống của Chúa Giêsu Con Cha là một cuộc hành trình, khởi đi từ biến cố chịu phép rửa cho đến lúc Người Phục Sinh. Đức Maria, Mẹ Người là môn đệ đầu tiên đã dõi bước theo Con trong đức tin. Giờ đây xin Cha cho Mẹ đồng hành với chúng con trong giờ kinh nguyện này, ước gì việc suy niệm các mầu nhiệm thánh này là một hành trình đức tin. Chúng con cầu xin Cha, Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

*Hát bài : Năm Xưa Trên Cây Sồi

Làm dấu Thánh Giá

 

Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen.

 

Kinh Tin Kính:

 

Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa GiêSu Kitô là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi; bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh: chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Phi-la-tô, chịu đóng đanh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết sống lại; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các Thánh thông công. Tôi tin phép tha tội tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy, Amen.

 

Kinh Lạy Cha

 

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng; nước Cha trị đến; ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày; và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con; xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ: nhưng cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.

 

Kinh Kính Mừng

 

Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen.

 

Kính mừng...

 

Kinh Sáng Danh

 

Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen.

3794