Sidebar

Thứ Sáu
19.04.2024

Cần biết vấn đề tận gốc

Thứ Sáu tuần XXV
Hg 2,1-9; Lc 9,18-22

peter apostleKhi phải đương đầu với những thách đố của cuộc sống, con người thường thích giải quyết vấn đề cách dễ dãi, nhanh chóng, và tạm thời. Những cách giải quyết như thế không đem lại cho con người những kết quả tốt đẹp và lâu bền. Để đạt được kết quả lâu bền, con người cần tìm ra căn nguyên thật sự của vấn đề, và kiên nhẫn tìm cách thức thích hợp để giải quyết, cho dù phải tốn nhiều thời gian và phải chấp nhận những gian khó. Lời Chúa hôm nay muốn nhắc nhớ chúng ta rằng: cần phải biết giải quyết tận gốc vấn đề.

Trong bài đọc I, Hg 2,1-9, ngôn sứ Haggai khuyên tất cả những người có trách nhiệm và dân chúng chú trọng đặc biệt đến việc xây dựng Đền thờ, hơn là cố gắng ổn định đời sống; vì Đền thờ là nơi Thiên Chúa ở với con người để dạy dỗ và ban ơn. Lý do Đền thờ bị phá hủy là vì con cái Israel đã bỏ Thiên Chúa để chạy theo các thần ngoại và đối xử bất công với đồng loại của mình. Sau hơn 50 năm lưu đày, giờ đây họ được hồi hương trở về. Phản ứng đầu tiên của dân chúng là chỉ biết nghĩ đến cá nhân và gia đình của họ; để tìm cách ổn định đời sống cách nhanh chóng hết sức có thể. Haggai không suy nghĩ như dân chúng. Ông biết căn nguyên của vấn đề là phải sống đúng mối liên hệ với Thiên Chúa và với tha nhân. Việc xây dựng Đền thờ cần thiết để qui tụ và dạy dỗ dân chúng; nếu không, họ sẽ mạnh ai nấy sống, và việc phải lưu đày lần nữa chắc chắn sẽ xảy ra. Việc xây dựng Đền thờ sau Thời Lưu đày chắc chắn sẽ gặp khó khăn, nhưng họ phải cố gắng khắc phục hoàn cảnh, vì vinh quang có được sau này là kết quả của cố gắng khắc phục khó khăn bây giờ; Đền Thờ sẽ mang lại nhiều lợi ích đến cho con cái Israel.

Trong Phúc Âm Lc 9,18-22, thánh Luca cho chúng ta thấy dân chúng không nhận ra căn tính của Chúa Giêsu, mặc dù họ đã được tiếp xúc, lắng nghe và chứng kiến những việc Ngài làm. Đối với họ, Đức Giêsu chỉ là Gioan Tẩy Giả hay ông Elia hoặc là một trong các ngôn sứ thời xưa đã sống lại. Trong khi đó Phêrô đã đại diện Nhóm Mười Hai tuyên xưng căn tính của Chúa Giêsu: Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa. Qua lời tuyên xưng này, chúng ta xác tín mối tương quan gần gũi của chúng ta với Đức Giêsu luôn luôn có tính cách cá nhân. Có thể chúng ta biết được Ngài qua trung gian học hỏi hay giới thiệu của những người khác; nhưng để sống mối liên hệ với Ngài, chúng ta cần có thời gian để cảm nghiệm, cầu nguyện, và sống mối liên hệ với Ngài. Khi đã có mối liên hệ gần gũi với Chúa, Ngài sẽ chỉ cho chúng ta biết được con đường khôn ngoan nhiệm mầu của Thánh Ý: Con người sẽ phải chịu đau khổ và bị giết chết, sau ba ngày sẽ sống lại vinh quang.

Ngày hôm nay, cuộc sống của người Kitô hữu đối diện với khó khăn thử thách. Vì vậy, để có thể giải quyết vấn đề tận gốc, trước hết chúng ta cần phải biết được căn nguyên của mọi khó khăn thử thách. Những khó khăn thử thách này thường xuất phát từ sự thiếu tin tưởng vào Thiên Chúa. Con người muốn giải quyết vấn đề của đời mình theo cách suy nghĩ riêng của mình chứ không theo đường lối của Thiên Chúa. Hậu quả là họ không thể nhận ra những đau khổ hiện tại chỉ là tạm thời còn hạnh phúc vinh quang đang chờ đợi họ ở phía trước.

Nhóm suy niệm BC

350    27-09-2019