Sidebar

Thứ Hai
30.01.2023

177

Trong lịch Phụng Vụ hiện nay, Giáo hội cử hành 2 ngày Lễ Trọng có kèm theo Tuần Bát nhật là Lễ Giáng Sinh và Lễ Phục...

 

1 2 3 4 5 6 > >>