Sidebar

Thứ Tư
29.11.2023

189

Ngày 11/10/1992, Thánh Gioan Phaolô II đã ký Tông hiến Fidei depositum, trong đó ngài đã giới thiệu sách Giáo lý mới của Giáo Hội Công giáo. Tạp chí La Civiltà Cattolica của...

 

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>