Sidebar

Thứ Bảy
13.07.2024

257

Ngày 11/10/1992, Thánh Gioan Phaolô II đã ký Tông hiến Fidei depositum, trong đó ngài đã giới thiệu sách Giáo lý mới của Giáo Hội Công giáo. Tạp chí La Civiltà Cattolica của...

 

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>