Sidebar

Thứ Năm
30.11.2023

303

Trong phụng vụ Rôma, Lễ Phục sinh bắt đầu với Canh thức trọng thể vào đêm Thứ Bảy Tuần Thánh và tiếp tục trong 50 ngày của Mùa Phục...

 

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>