Sidebar

Thứ Hai
17.06.2024

Cán bộ hàng đầu Cộng sản nói đạo Công giáo Trung quốc nên “hòa nhập vào” chủ nghĩa xã hội

 

 Thành viên thứ tư của đảng Cộng sản Trung quốc nói rằng điều quan trọng là “lãnh đạo của Giáo hội Công giáo Trung quốc” phải “kiên quyết nắm trong tay những người yêu mến quốc gia và tôn giáo.”

 Yu Zhengsheng đã có bài phát biểu về nhận xét của mình vào ngày 19 tháng Bảy tại Bắc Kinh trước Hiệp hội Yêu nước Công giáo Trung quốc, một tổ chức mà nhà cầm quyền Cộng sản lập ra tìm cách kiểm soát Giáo hội.

 Những giải thích giải về giáo huấn và tín ngưỡng phải phù hợp với nhu cầu phát triển của Trung quốc và nền văn hoá truyền thống vĩ đại,” ông nói thêm, “và chủ động hào nhập với đặc điểm của Trung quốc theo đường lối xã hội chủ nghĩa.”

 

NMS

476    26-07-2017