Sidebar

Thứ Năm
13.06.2024

Cần hành động trước cuộc khủng hoảng nhân đạo, kinh tế và xã hội

Các giám mục Colombia trong hội nghị thường niên kêu gọi dấn thân cho việc hoà giải dân tộc.

Hội nghị của HĐGM Colombia diễn ra từ ngày 1 đến 6 tháng 7 về chủ đề “Nền kinh tế phục vụ nhân phẩm và lợi ích chung”. Các chủ đề trọng tâm được bàn đến là bạo lực, giết hại một cách có hệ thống các nhà lãnh đạo xã hội và các nhà bảo vệ nhân quyền, sự bế tắc trong việc thực thi các thỏa thuận hòa bình ở cấp độ chính trị và xã hội.

Đức cha Juan Carlos Barreto, giám mục Quibdó, đã trình bày một thực tế nhức nhối gây ra bởi tham nhũng và thiếu cơ hội. Ngài thúc giục “chính phủ phải thành lập Ủy ban Liên ngành Chocò, để hành động trước một cuộc khủng hoảng nhân đạo, kinh tế, xã hội và môi trường”.

Đức cha Héctor Fabio Henao, giám đốc Ban Thư ký Quốc gia về Mục vụ xã hội cho biết: “Việc giết hại các nhà lãnh đạo xã hội và các nhà bảo vệ nhân quyền, không nghi ngờ gì nữa, là một trong những mối quan tâm lớn tồn tại ngày nay trong nước, vì nó vi phạm trắng trợn việc thực thi dân chủ địa phương và sự tham dự của công dân”.

Một mối quan tâm lớn khác là về Thoả thuận Hòa bình, vốn chỉ đạt 23% sự đồng thuận của dân chúng. Cha Darío Echeverri, thư ký Ủy ban Hòa giải Quốc gia của HĐGM Colombia nói: “Thách đố đối với Giáo hội là nhân rộng việc khuyến khích và thúc đẩy các kịch bản đối thoại mà chính người dân có thể tham gia. Tất cả chúng ta với tư cách là thành viên của Giáo hội, chúng ta phải đóng góp cho sự hòa giải của Colombia”. (Agenzia Fides)
Văn Yên, SJ - Vatican

243    05-07-2019