Sidebar

Thứ Hai
27.05.2024

Cảnh báo: THÁNH GIÁ SATAN, chia sẻ mọi người cảnh giácThánh giá này không có chữ INRI và thường được làm bằng chất liệu dạ quang. Khi bình thường thì màu trắng nhưng sau khi hấp thụ ánh sáng và để ở chỗ tối hơn thì hình ảnh con rắn phía sau tượng Chúa Giêsu hiện ra rất rõ ...


Tại một số nước, các giáo phái thờ Satan thường phát miễn phí loại tràng hạt này. Nhiều người Công giáo đã nhầm tưởng với tràng hạt thông thường và xin linh mục làm phép để sử dụng ...


Đây là cảnh báo của Hội đồng Giám mục Phi Luật Tân ...
5732    08-09-2017