Sidebar

Thứ Bảy
13.07.2024

Cáo phó: Bà Anna Nguyễn Thị Thanh

Tòa Giám Mục Vĩnh Long
103 Đường 3 tháng 2
P.1 Thành Phố Vĩnh Long

Trọng kính Đức Cha,
Kính quý Cha, quý Bề Trên,

Văn Phòng Toà Giám Mục Vĩnh Long vừa được tin:

Bà Anna
 Nguyễn Thị Thanh

Là thân mẫu của Cha Đôminicô Nguyễn Khắc Xuyên
Cha sở Họ Đạo Cầu Vồng, Hạt  Vĩnh Long

- Sinh năm: 1944
- Đã được Chúa gọi về lúc 11g00, Chúa Nhật, ngày 12 tháng 9 năm 2021 tại tư gia thuộc Họ đạo Cầu Đá, Hạt Mai Phốp, Giáo phận Vĩnh Long. Hưởng thọ 77 tuổi.
- Nghi thức Tẩn liệm: lúc 21g00, Chúa Nhật, ngày 12 tháng 9 năm 2021
- Nghi thức An táng: lúc 07g00, Thứ tư, ngày 15 tháng 9 năm 2021 tại tư gia, Họ đạo Cầu Đá, Hạt Mai Phốp, Giáo phận Vĩnh Long.
- An táng tại Đất thánh Họ đạo Cầu Đá.
Xin Quý Cha, Quý Tu sĩ Nam Nữ hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn Bà Anna được an nghỉ trong Chúa.
Kính báo

2734    13-09-2021