Sidebar

Thứ Hai
22.07.2024

Cáo phó: Bà Catarina Nguyễn Thị Vân

Kính Quý Cha, Quý Bề Trên,

Văn phòng Toà Giám Mục Vĩnh Long vừa được tin:

 

BÀ CATARINA NGUYỄN THỊ VÂN

Thân mẫu của cha Phêrô Phạm Minh Tâm,

Phụ trách Nhà Hưu dưỡng Linh mục Giáo phận Vĩnh Long;

và Soeur Maria Phạm thị Hồng, Dòng Thánh Phaolô Sài gòn.

 

- Sinh năm 1939 tại Cái Mơn, Giáo phận Vĩnh Long.

- Đã được Chúa gọi về: lúc 13g05, Thứ Tư, ngày 19/6/2024, tại tư gia thuộc Họ đạo Cái Mơn, Hạt Cái Mơn, Giáo phận Vĩnh Long. Hưởng thọ 85 tuổi.

-  Nghi thức Tẫn liệm: lúc 20g00, Thứ Tư, ngày 19/6/2024.

- Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Cái Mơn, lúc 09g30, Thứ Sáu, ngày 21/6/2024.

- An táng tại Đất thánh Giồng Nứa thuộc Họ đạo Cái Mơn.

Xin Quí Cha, Quí Tu sĩ Nam Nữ hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn Bà Cố Catarina được an nghỉ trong Chúa.

Kính báo

194    19-06-2024