Sidebar

Chúa Nhật

19.05.2024

Cáo phó: Bà Maria Nguyễn Thị Diệu

Bà MARIA NGUYỄN THỊ DIỆU

 

    Là thân mẫu của Cha Gioakim Dương Văn Ngoan,

      Chánh Sở Họ Đạo Phú Long và Tân Phú Trung, Hạt Sa Đéc,  

Giáo phận Vĩnh Long.

 

·   Sinh năm 1926.

·   Tạ thế: lúc 10g30 sáng, thứ tư ngày 06/12/2017 tại tư gia, thuộc Họ Đạo Mặc Bắc, Giáo phận Vĩnh Long. Hưởng thọ: 91 tuổi.

·   Nghi thức tẩn liệm: lúc 08g00 sáng, Thứ năm ngày 07/12/2017.

·   Thánh lễ an táng lúc 09g30 sáng, Thứ bảy ngày 09/12/2017, tại Nhà thờ Mặc Bắc.

·    An táng tại Đất Thánh Họ Đạo Mặc Bắc.

Xin Quí Cha, Quí Tu sĩ Nam Nữ hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn Bà Maria được an nghỉ trong Chúa.          

Kính báo.

4036    08-12-2017