Sidebar

Thứ Ba
25.06.2024

Cáo phó: Bà Monica Tiết Thị Biên

Là thân mẫu của Cha Giuse Cao Minh Hòa, Cha sở họ đạo Tân Thanh và La Mã

 

·        Sinh ngày 20/10/1932, thuộc Họ Đạo Vĩnh Kim- Giáo phận Vĩnh Long.

·        Đã được Chúa gọi về: lúc 18g30 thứ hai, ngày 02/4/2018, hưởng thọ 86 tuổi.

·        Nghi thức Tẩn liệm: lúc 09g00 thứ ba, ngày 03/4/2018.

·        Thánh lễ an táng lúc 15g00 thứ tư, ngày 04/4/2018, tại Nhà Thờ Vĩnh Kim.

·        An táng: Đất thánh Họ đạo Vĩnh Kim.

 

Xin Quí Cha, Quí Tu sĩ Nam Nữ hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn Bà Monica được an nghỉ trong Chúa.          

Kính báo.

3486    03-04-2018