Sidebar

Thứ Bảy
20.04.2024

Cáo phó: Bà Têrêsa Nguyễn Thị Thoại

Tòa Giám Mục Vĩnh Long

103 Đường 3 tháng 2

P.1 Thành Phố Vĩnh Long

 

Bà Têrêsa Nguyễn Thị Thoại

Là kế mẫu của Cha Giuse Nguyễn Văn Hiếu (Linh mục hưu dưỡng)

và là thân mẫu của Dì Anê Nguyễn Thị Lệ Thủy (Dòng MTG Cái Mơn)

 

- Sinh năm: 1925

- Tạ thế: lúc 06g50, Thứ Ba, ngày 05.01.2021 tại tư gia thuộc Họ đạo Tam Bình, Giáo phận Vĩnh Long. Hưởng thọ 96 tuổi.

- Nghi thức Tẩn liệm: lúc 19g00, Thứ Ba, ngày 05.01.2021

- Thánh lễ An táng: lúc 09g00, Thứ Năm, ngày 07.01.2021 tại Nhà thờ Tam Bình, Giáo phận Vĩnh Long.

- An táng tại đất thánh họ đạo Tam Bình.

Xin Quý Cha, Quý Tu sĩ Nam Nữ hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn Bà Têrêsa được an nghỉ trong Chúa.

Kính báo

 

3817    06-01-2021