Sidebar

Thứ Tư
17.04.2024

Cáo phó: Bà Ysave Tô Thị Sử

Kính quý Cha, quý Bề Trên,
Văn phòng Tgm vừa được tin:
        Bà YSAVE TÔ THỊ SỬ
Là thân mẫu của Đức Ông Barnabê Nguyễn Văn Phương,
Tổng Đại Diện Giáo phận Vĩnh Long

  • Sinh năm 1912
  • Tạ thế lúc 06g40, Thứ Tư, ngày 01.8.2018 tại tư gia thuộc Họ đạo Mai Phốp. Hưởng thọ 106 tuổi
  • Nghi thức Tẩn liệm: lúc 21g00, Thứ Tư, ngày 01.8.2018
  • Thánh lễ An táng: lúc 15g00, Thứ Hai, ngày 06.8.2018 tại Nhà thờ Mai Phốp
  • An táng tại đất thánh Họ đạo Mai Phốp.
Xin Quí Cha, Quí Tu sĩ Nam Nữ hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn Bà Ysave được an nghỉ trong Chúa.

Kính báo

3953    03-08-2018