Sidebar

Thứ Năm
30.05.2024

Cáo phó: Linh mục Andre Nguyễn Trung Binh

TOÀ GIÁM MỤC VĨNH LONG
103 đường 3 tháng 2
Vĩnh Long, Việt Nam

CÁO PHÓ

Trong niềm tin tưởng vào Chúa Kitô Phục sinh,
                               Văn Phòng Toà Giám Mục Vĩnh Long trân trọng  báo tin :

Cha ANRÊ NGUYỄN TRUNG BINH

Sinh ngày : 29 - 01 - 1934
Tại : Họ Bãi Xan

Vào Tiểu Chủng Viện Vĩnh Long: 27 - 06 - 1946
Thụ phong Linh Mục: 29 - 04 - 1961 tại Tiểu Chủng Viện Vĩnh Long
Đã được Chúa gọi về lúc 8 giờ 30 sáng Thứ Hai ngày 03 tháng 09 năm 2012
tại Bệnh Viện Chợ Rẫy

Nghi lễ tẩn liệm lúc 17 giờ chiều Thứ Hai ngày 03 tháng 09 năm 2012

Thánh lễ An Táng tại Nhà Thờ Phước Hảo vào lúc 9 giờ sáng Thứ Tư ngày 05 tháng 09 năm 2012.

An táng tại đất thánh Họ Phước Hảo .

Xin Quí Cha, Quí Tu sĩ Nam Nữ, Anh Chị em Giáo dân hiệp lời cầu nguyện cho Cha ANRÊ NGUYỄN TRUNG BINH được an nghỉ trong Chúa.

Kính báo

 

TIỂU SỬ  Cha ANRÊ NGUYỄN TRUNG BINH

Sinh ngày 29 tháng 01 năm 1934

Tại Họ Bãi Xan, Tỉnh Trà Vinh

Nhập Tiểu Chủng Viện Vĩnh Long ngày 27 - 06 - 1946

Vào Đại Chủng Viện Sài Gòn và Xuân Bích Thị Nghè 01 - 09 - 1954  

Thụ phong Linh Mục ngày 29 tháng 04 năm 1961.

Hoạt Động

Sau khi thụ phong Linh Mục Ngài đã làm việc mục vụ :

  • Phụ tá ở họ Cái Mơn năm 1961 (6 tháng)
  • Phụ tá ở họ Vĩnh Long năm 1962 (6 tháng)
  • Dưỡng bệnh năm 1962 (6 tháng)
  • Phó biệt cư họ Giồng Lớn từ năm 1952 đến 1969
  • Cha sở họ Giồng Lớn từ năm 1969 đến 1971
  • Cha sở họ Ba Tri từ năm 1972 đến 1976
  • Cha sở họ Cổ Chiên từ năm 1978 đến 2005
  • Nghỉ hưu từ năm 2005 đến nay.
549    03-09-2012 16:46:17