Sidebar

Thứ Sáu
14.06.2024

Cáo phó: Linh mục Bênađô Trương Vĩnh Thiện

TOÀ GIÁM MỤC VĨNH LONG
103 đường 3 tháng 2
Vĩnh Long, Việt Nam


CÁO PHÓ

 

Trong niềm tin tưởng vào Chúa Kitô Phục sinh,
Văn Phòng Toà Giám Mục Vĩnh Long trân trọng  báo tin :

Cha BÊNAĐÔ TRƯƠNG VĨNH THIỆN


Sinh ngày: 04/01/1941

Tại: Chà Và - Vĩnh Kim

Gia nhập Dòng Kitô Vua Vĩnh Long: 20 - 02 - 1953

Vào Nhà Tập: 06 - 07 - 1960

Khấn Tạm: 06 - 07 - 1962

Khấn Trọn: 1975

Thụ phong Linh Mục: 13/03/1976 tại Vĩnh Long

Đã được Chúa gọi về lúc 10 giờ 40, Thứ Tư ngày 19 tháng 09 năm 2012 tại Vĩnh Kim , hưởng thọ 71 tuổi.

Nghi lễ tẩn liệm lúc 19 giờ 00, Thứ Tư ngày 19 tháng 09 năm 2012.

Thánh lễ An Táng tại Nhà Thờ Vĩnh Kim, lúc 9 giờ sáng Thứ Bảy ngày 22 tháng 09 năm 2012

An táng tại Đất Thánh Họ Vĩnh Kim .

Xin Quí Cha, Quí Tu sĩ Nam Nữ, Anh Chị em Giáo dân hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn Cha BÊNAĐÔ TRƯƠNG VĨNH THIỆN được an nghỉ trong Chúa.


Kính báo

 

TIỂU SỬ
Cha BÊNAĐÔ TRƯƠNG VĨNH THIỆN

 • Sinh ngày : 04/01/1941
 • Tại : Chà Và - Vĩnh Kim
 • Gia nhập Dòng Kitô Vua Vĩnh Long : 20 - 02 - 1953
 • Vào Nhà Tập : 06 - 07 - 1960
 • Khấn Tạm : 06 - 07 - 1962
 • Khấn Trọn : 1975
 • Thụ phong Linh Mục : 13/03/1976 tại Vĩnh Long

 

Hoạt Động


Sau khi thụ phong Linh Mục Ngài đã làm việc mục vụ :

 1. Nhà Dòng Kitô Vua từ 1976 đến 2007
 2. Bề Trên Dòng Kitô Vua từ 1998 đến 2004
 3. Cha sở Họ Phú Phụng từ 2007 đến 2009
 4. Nghỉ hưu từ năm 2009 đến nay.
666    19-09-2012 19:55:36