Sidebar

Thứ Sáu
14.06.2024

Cáo Phó: Linh mục Eusêbiô Nguyễn Văn Tuyền

TOÀ GIÁM MỤC VĨNH LONG
103 đường 3 tháng 2
Vĩnh Long, Việt Nam

CÁO PHÓ

 

Trong niềm tin tưởng vào Chúa Kitô Phục sinh,
Văn Phòng Toà Giám Mục Vĩnh Long trân trọng  báo tin :

Cha EUSÊBIÔ NGUYỄN VĂN TUYỀN

 • Nguyên quán : Họ Mỹ Chánh
 • Sinh ngày : 07 - 01 - 1940
 • Thụ phong Linh Mục : 04 - 06 - 1967
 • Đã được Chúa gọi về lúc 16 giờ 10 Chúa Nhật ngày 17 tháng 04 năm 2011
 • Nghi lễ tẩn liệm lúc 20 giờ Chúa Nhật ngày 17 tháng 04 năm 2011
 • Thánh lễ An Táng tại Nhà Thờ Chánh Tòa Vĩnh Long

vào lúc 9 giờ sáng Thứ Ba ngày 19 tháng 04 năm 2011.

 • An táng tại đất thánh Tân Ngãi Vĩnh Long.

Xin Quí Cha, Quí Tu sĩ Nam Nữ, Anh Chị em Giáo dân hiệp lời cầu nguyện cho Cha Eusêbiô được an nghỉ trong Chúa.

Kính báo 

TIỂU SỬ
Cha EUSÊBIÔ NGUYỄN VĂN TUYỀN

Sinh ngày 07 tháng 01 năm 1940
Tại Họ Mỹ Chánh, Vĩnh Long
Nhập Tiểu Chủng Viện Vĩnh Long năm 1952
Vào Đại Chủng Viện Xuân Bích Sài Gòn năm 1960
Thụ phong Linh Mục ngày 04 tháng 06 năm 1967.

 

Hoạt Động 

Sau khi thụ phong Linh Mục Ngài đã làm việc mục vụ :

 • Phụ tá ở họ Cái Mơn từ năm 1967 đến 1968
 • Phụ tá ở họ Bãi Xan từ năm 1968 đến 1973
 • Cha sở họ Ba Vát từ năm 1973 đến 1975
 • Cha sở họ Giồng Thủ Bá từ năm 1975 đến 1992
 • Cha phó họ Cái Bông từ năm 1993 đến 2007
 • Cha sở họ Nhân Nghĩa từ năm 2007 đến 2009
 • Nghỉ bệnh từ năm 2009 đến nay.
1304    17-04-2011 20:21:49