Sidebar

Thứ Bảy
20.08.2022

Cáo phó: Nữ tu Anna Lê Thị Tài

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ CÁI MƠN

Vĩnh Thành – Chợ Lách – Bến Tre

HT 79  Bưu Điện Vĩnh Thành

ĐT: ( 0275) 3 875 146  – ( 0275) 3 692 855

Email: caimonmtg@gmail.com

 “Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha”.

(Lc 23, 46)

 

gaga123

 

CÁO  PHÓ

Trong niềm tin vào Chúa Giêsu Tử Nạn và Phục Sinh

Chị em Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn và gia đình trân trọng kính báo:

Nữ tu  ANNA LÊ THỊ TÀI, 

Sinh ngày 29. 10. 1949

Tại Họ Đạo Rạch Dầu  – Bến Tre

Đã được Chúa gọi về
tại Nhà Mẹ Hội Dòng

Lúc 00 giờ 45’ ngày 04 tháng 9 năm 2017

Khấn Dòng  43 năm

Hưởng thọ   68 tuổi

 

Nghi thức nhập quan :

16 giờ  ngày 04 tháng 9 năm 2017

 

Thánh Lễ An Táng  được cử hành

Vào lúc 15 giờ Thứ Tư, ngày 06 tháng 9 năm 2017

Tại Nguyện Đường Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn

Vĩnh Thành – Chợ Lách – Bến Tre

Xin hiệp thông với chúng con dâng lời cảm tạ Thiên Chúa cho Chị  ANNA, và cầu nguyện cho người chị em của chúng con sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

Chúng con chân thành cảm tạ.

 Thay mặt Hội Dòng

                     

   Nữ tu Maria Nguyễn Thị Rỷ

               Tổng Phụ Trách

3003