Sidebar

Thứ Bảy
09.12.2023

Cáo phó: Nữ tu Anna Nguyễn Thị Nhung

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ CÁI MƠN

Vĩnh Thành – Chợ Lách – Bến Tre
ĐT: (0275) 3 875 146 – (0275) 3 692 855
Email: caimonmtg@gmail.com

 

“Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha”.  (Lc 23, 46)

caopho12

 

Trong niềm tin vào Chúa Giêsu Tử Nạn và Phục Sinh

Chị em Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn và gia đình trân trọng kính báo:

Nữ tu ANNA Nguyễn Thị Nhung

Sinh ngày 25. 7. 1942

Tại Họ Đạo Cái Mơn - Bến Tre

Đã được Chúa gọi về
tại Nhà Mẹ Hội Dòng

Lúc 06 giờ 45’ ngày 03 tháng 04 năm 2022

Khấn Dòng: 58 năm
Hưởng thọ: 80 tuổi
Nghi thức nhập quan:
15 giờ 00” ngày 03 tháng 04 năm 2022
Thánh Lễ An Táng được cử hành
Vào lúc 9 giờ 00’ Thứ Hai, ngày 04 tháng 04 năm 2022
Tại Nguyện Đường Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn
Vĩnh Thành – Chợ Lách – Bến Tre

Xin hiệp thông với chúng con dâng lời cảm tạ Thiên Chúa cho Chị ANNA, và cầu nguyện cho người chị em của chúng con sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

Chúng con chân thành cảm tạ.

Thay mặt Hội Dòng

                                                                                  

Nữ tu Anna Nguyễn Thị Thủy

Tổng Phụ Trách

1215