Sidebar

Thứ Tư
19.06.2024

Cáo phó : Nữ tu Maria Madalenna Nguyễn Thị Nữ

Cáo phó : Nữ tu Maria Madalenna Nguyễn Thị Nữ 

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ CÁI MƠN

 

Vĩnh Thành – Chợ Lách – Bến Tre

 

ĐT: (0275) 3875146 - (0275) 3692855

 

Email: caimonmtg@gmail.com

 

                                                                                          “Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha”.

 

                                                            (Lc 23, 46)

 

 

 

 

 

 

CÁO PHÓ

 

Trong niềm tin vào Chúa Giêsu Tử Nạn và Phục Sinh

 

Chị em Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn và gia đình trân trọng kính báo:

 

Nữ tu maria madalenna nguyễn thị nữ 

 

Sinh ngày 23. 02. 1938

 

Tại Họ Đạo Tân Mỹ - Vĩnh Long

 

 

 

Đã được Chúa gọi về
tại Nhà Mẹ Hội Dòng

 

Lúc 11giờ30’ ngày 07 tháng 02 năm 2019

 

Khấn Dòng 59 năm

 

Hưởng thọ 81 tuổi

 

 

 

Nghi thức nhập quan:

 

19 giờ ngày 07 tháng 02 năm 2019

 

 

 

Thánh Lễ An Táng được cử hành

 

Vào lúc 15 giờ Thứ Sáu, ngày 08 tháng 02 năm 2019

 

Tại Nguyện Đường Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn

 

Vĩnh Thành - Chợ Lách - Bến Tre

 

Xin hiệp thông với chúng con dâng lời cảm tạ Thiên Chúa cho Chị MARIA MADALENNA, và cầu nguyện cho người chị em của chúng con sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Chúng con chân thành cảm tạ.

 

 Thay mặt Hội Dòng

 

                        

 

   Nữ tu Maria Nguyễn Thị Rỷ

 

               Tổng Phụ Trách

 

4612    07-02-2019