Sidebar

Thứ Năm
13.06.2024

Cáo phó : Nữ tu Maria Ngô Thị Hiền


cao-pho-nu-tu-maria-ngo-thi-hien

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ CÁI MƠN

Vĩnh Thành – Chợ Lách – Bến Tre

ĐT: (0275) 3 875 146 – (0275) 3 692 855

Email: caimonmtg@gmail.com

“Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha”.

(Lc 23, 46)

Trong niềm tin vào Chúa Giêsu Tử Nạn và Phục Sinh

Chị em Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn và gia đình trân trọng kính báo:

Nữ tu MARIA NGÔ THỊ HIỂN

Sinh ngày 17. 10. 1937

Tại Họ Đạo Cái Mơn – Bến Tre

Đã được Chúa gọi về
tại Nhà Mẹ Hội Dòng

Lúc 13 giờ 45’ ngày 29 tháng 04 năm 2020

Khấn Dòng: 63 năm

Hưởng thọ:   83 tuổi

Nghi thức nhập quan:

19 giờ 00’ ngày 29 tháng 04 năm 2020

Thánh Lễ An Táng được cử hành

Vào lúc 5 giờ 30’ Thứ Sáu, ngày 01 tháng 05 năm 2020

Tại Nguyện Đường Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn

Vĩnh Thành – Chợ Lách – Bến Tre

Xin hiệp thông với chúng con dâng lời cảm tạ Thiên Chúa cho Chị MARIA, và cầu nguyện cho người chị em của chúng con sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

Chúng con chân thành cảm tạ.

Thay mặt Hội Dòng

                                                                                   chu ky chi Tong

      Nữ tu Maria Nguyễn Thị Rỷ

               Tổng Phụ Trách

 

941    30-04-2020