Sidebar

Thứ Bảy
13.04.2024

Cáo phó: Nữ tu MARIA NGUYỄN THỊ ĐÀNG

da
CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Chúa Giêsu Tử Nạn và Phục Sinh

Chị em Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn và gia đình trân trọng kính báo:

Nữ tu MARIA NGUYỄN THỊ ĐÀNG, 

Sinh ngày 22. 09. 1927

Tại Họ Đạo Rạch Vồn – Trà Vinh

 Đã được Chúa gọi về

tại Nhà Mẹ Hội Dòng

Lúc 11 giờ 10 ngày 23 tháng 05 năm 2018

Khấn Dòng:  69 năm

Hưởng thọ:   91 tuổi

Nghi thức nhập quan:

19 giờ ngày 23 tháng 05 năm 2018

 Thánh Lễ An Táng  được cử hành

Vào lúc 15 giờ Thứ Năm, ngày 24 tháng 05 năm 2018

Tại Nguyện Đường Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn

Vĩnh Thành – Chợ Lách – Bến Tre

Xin hiệp thông với chúng con dâng lời cảm tạ Thiên Chúa cho Chị MARIA, và cầu nguyện cho người chị em của chúng con sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

Chúng con chân thành cảm tạ.

 Thay mặt Hội Dòng

   cky

   Nữ tu Maria Nguyễn Thị Rỷ

               Tổng Phụ Trách

 

5165    23-05-2018