Sidebar

Thứ Hai
02.10.2023

Cáo Phó Nữ Tu Nữ tu MARIA LÊ THỊ BẢY

CÁO PHÓ
Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum trân trọng kính báo : Nữ tu MARIA LÊ THỊ BẢY 
người chị em thân thương của Hội Dòng chúng con vừa được Chúa gọi về.

Hội dòng chúng con kính xin quý Cha, quý Dì và anh chị em hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn Nữ tu MARIA - người chị em của chúng con sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa.

Hội Dòng chúng con xin chân thành cám ơn.

TM Hội Dòng, 
Nt Anê Trần Thị Loan

Tổng Phụ Trách3070753821229280379417127560870162395898737n

5686