Sidebar

Thứ Năm
30.11.2023

Cáo phó: Nữ tu Têrêxa Trần Thị Ánh

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ CÁI MƠN
Vĩnh Thành – Chợ Lách – Bến Tre
ĐT: (0275) 387 5146 - (0275) 369 2855
Email: caimonmtg@gmail.com

“Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha”. (Lc. 23, 46)
CÁO PHÓ
Trong niềm tin vào Chúa Giêsu Tử Nạn và Phục Sinh. Chị em Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn và gia đình trân trọng kính báo: 
Nữ tu TÊRÊSA TRẦN THỊ ÁNH
Sinh ngày 18. 10. 1936
Tại Họ Đạo Vinh Kim – Trà Vinh

Đã được Chúa gọi về
tại Nhà Mẹ Hội Dòng 
Lúc 08 giờ ngày 15 tháng 07 năm 2019
Khấn Dòng 58 năm
Hưởng thọ 83 tuổi

Nghi thức nhập quan:
14g30’ ngày 15 tháng 07 năm 2019

Thánh Lễ An Táng được cử hành
Vào lúc 15 giờ Thứ Tư, ngày 17 tháng 07 năm 2019 
Tại Nguyện Đường Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn
Vĩnh Thành - Chợ Lách - Bến Tre
Xin hiệp thông với chúng con dâng lời cảm tạ Thiên Chúa cho Chị TÊRÊSA, và cầu nguyện cho người Chị em của chúng con sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.
Chúng con chân thành cảm tạ.
Thay mặt Hội Dòng

Nữ tu Maria Nguyễn Thị Rỷ
Tổng Phụ Trách


aaan

3575