Sidebar

Chúa Nhật

16.06.2024

Cáo phó: Ông Bonaventura Lê Đình Đảnh

Tòa Giám Mục Vĩnh Long

P.1 Thành Phố Vĩnh Long

Kính quý Cha, quý Bề Trên,
 

Văn phòng Tgm vừa được tin:

Ông Bonaventura Lê Đình Đảnh

Thân phụ của Cha Gbt. Lê Đình Bạch, Hạt trưởng và Chánh sở họ đạo Cái Mơn.

  • Sinh năm 1933
  • Tạ thế lúc 15g45 ngày 01.03.2018 tại tư gia thuộc Họ Đạo Cái Nhum
  • Hưởng thọ 85 tuổi
  • Nghi thức Tẩn liệm : lúc 08g00 sáng thứ Sáu, ngày 02.03.2018
  • Thánh Lễ An táng: lúc 09g30 sáng thứ Bảy, ngày 03.03.2018, tại nhà thờ Họ đạo Cái Nhum
  • Sau đó an táng tại đất thánh Họ đạo Cái Nhum.
 

Xin Quí Cha, Quí Tu sĩ Nam Nữ hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn Ông Bonaventura được an nghỉ trong Chúa.

 

Kính báo

4244    02-03-2018