Sidebar

Thứ Tư
19.06.2024

Cáo phó: Ông Phaolô Phạm Cử Đầy

Kính quý Cha, quý Bề Trên,

Văn phòng Tgm vừa được tin:

Ông Phaolô Phạm Cử Đầy

Sinh năm 1934

Là thân phụ của Cha Phêrô Phạm Minh Tâm, Giáo phận Vĩnh Long, đang làm việc mục vụ tại Anh Quốc.

Tạ thế lúc 22g00, thứ Sáu, ngày 03.5.2019 tại tư gia thuộc Họ đạo Cái Mơn. Hưởng thọ 85 tuổi.

Nghi thức Tẩn liệm: lúc 09g00 thứ Bảy, ngày 04.5.2019

Thánh lễ An táng: lúc 15g00 thứ Hai, ngày 06.5.2019 tại Nhà thờ Cái Mơn . 

An táng tại Đất Thánh Giồng Nứa Họ Đạo Cái Mơn.

Xin Quý Cha, Quý Tu sĩ Nam Nữ hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn Ông Phaolô được an nghỉ trong Chúa.

Kính báo

2930    05-05-2019