Sidebar

Thứ Tư
19.06.2024

Cáo phó: Ông Phaolô Phạm Văn Paul

Tòa Giám Mục Vĩnh Long

103 Đường 3 tháng 2
P.1 Thành Phố Vĩnh Long

Ông Phaolô Phạm Văn Paul,

Là thân phụ của Cha Micae Phạm Long Giang,

Cha sở Họ Giồng Tre và Rạch Gừa, Giáo phận Vĩnh Long 

 

- Sinh năm 1953
- Tạ thế lúc 
11g40 Thứ Năm, ngày 03.12.2020 tại tư gia thuộc Họ đạo Cái Mơn, Giáo phận Vĩnh Long.  Hưởng thọ 67 tuổi.
- Nghi thức Tẩn liệm: lúc 1
9g00 Thứ Năm, ngày 03.12.2020
- Thánh lễ An táng: lúc 10g00, Thứ Bảy, ngày 
05.12.2020 tại Nhà thờ Cái Mơn, Giáo phận Vĩnh Long.
- An táng tại Đất 
nhà.
Xin Quí Cha, Quí Tu sĩ Nam Nữ hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn Ông Ph
aolô được an nghỉ trong Chúa.

Kính báo

4322    04-12-2020