Sidebar

Thứ Hai
20.05.2024

Cáo Phó: Thân Mẫu Cha Phêrô Của

Kính Quí Cha

Văn phòng TGM Vĩnh Long vừa nhận được tin từ Cha Sở Họ Giồng Thủ Bá:

 

BÀ MARIA MAI THỊ HIẾU

 

 

Là thân mẫu của cha PHÊRÔ NGUYỄN VĂN CỦA đang phục vụ tại ĐÀI LOAN,

Được Chúa gọi về lúc 09 g 00 tối thứ tư, ngày 05 - 10 - 2011, tại Giồng Thủ Bá.

Thánh Lễ an táng lúc 09 g 00 thứ bảy, ngày 08- 10 - 2011 tại Nhà thờ Giồng Thủ Bá,

 

Xin cầu nguyện cho linh hồn BÀ MARIA được mau về hưởng tôn nhan Chúa

 

Kính báo

1055    07-10-2011 06:22:00