Sidebar

Thứ Hai
27.05.2024

Cáo Phó: Thân Mẫu Cha Vinh Sơn Khôi

Kính Quí Cha
Văn phòng TGM Vĩnh Long vừa nhận được tin:

BÀ MARIA TRẦN THỊ ĐÀO

Là thân mẫu của Cha Vinh Sơn Phạm Văn Khôi, Cha sở Họ Cầu Ngang, Hạt Vĩnh Kim. Giáo PhậnVĩnh Long

Được Chúa gọi về lúc 15 g 45 Thứ sáu, ngày 07 - 10 - 2011, tại Giáo Xứ Bùi Thái, Hạt Tân Mai, Giáo Phận Xuân Lộc. Hưởng thọ 95 tuổi

Thánh Lễ an táng lúc 15 g 00 Thứ hai, ngày 10 - 10 - 2011 tại Nhà thờ Giáo Xứ Bùi Thái, Hạt Tân Mai, Giáo Phận Xuân Lộc.

Xin cầu nguyện cho linh hồn BÀ MARIA được mau về hưởng tôn nhan Chúa


Kính báo

 

NB: Lộ trình đến Nhà thờ Giáo Xứ Bùi Thái: Xe đi hướng Xa Lộ Hà Nội - qua vòng xoay đi Vùng Tàu - đến vòng xoay Tam Hiệp, Nt Gx Bùi Thái nằm phía bên trái vòng xoay Tam Hiệp, vì có dãy phân cách nên xe phải đi tiếp khoảng 1km mới có đường vòng trở lại Nhà thờ Bùi Thái.  

1193    09-10-2011 22:35:12