Sidebar

Thứ Ba
17.05.2022

2251

Kính Quý Cha, Quý Bề Trên, Văn phòng Tòa Giám mục Vĩnh Long vừa được tin: Ông Giuse Nguyễn Phước Thọ là thân phụ của Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn...

 

1 2 >