Sidebar

Thứ Bảy
13.07.2024

Cập nhật quy luật bổ sung cho Tông hiến Anglicanorum coetibus.

 

 
Bộ Giáo lý Đức tin công bố việc cập nhật những quy luật bổ sung cho Tông hiến Anglicanorum coetibus về những tín hữu Anh giáo được gia nhập vào Giáo hội Công giáo. Bản cập nhật được Đức hồng y Luis Ladaria, Dòng Tên, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin ký ngày 19/3 và được công bố ngày 9/4.

Anglicanorumcoetibus.jpg

Tông hiến Anglicanorum coetibus được Đức Thánh Cha Bênêdictô ban hành cách đây 10 năm, cho phép các nhóm tín hữu Anh giáo chuyển sang Công giáo được hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo và thuộc về một giáo hạt tòng nhân. Đồng thời, những người đã từng thi hành thừa tác vụ phó tế, linh mục hoặc Giám Mục Anh giáo có thể được vị Bản Quyền nhận cho làm ứng viên chịu các chức thánh trong Giáo Hội Công Giáo.

 

Sau khi áp dụng được 10 năm với những kinh nghiệm thực tế, tông hiến cần có những thay đổi với những quy luật bổ sung.

 

Văn Yên, SJ

367    10-04-2019