Sidebar

Thứ Tư
27.09.2023

Caritas: Chay tịnh và Bác ái Kitô giáo

Người Công giáo, theo giáo luật một năm ăn chay, kiêng thịt hai lần : thứ tư Lễ tro và thứ sáu Tuần Thánh. Vậy đâu là ý nghĩa của việc ăn chay, kiêng thịt trong Kitô giáo?
- Ăn chay, kiêng thịt không phải để giảm cân cho đẹp.
- Ăn chay, kiêng thịt không phải để tiết kiệm, làm giàu.
- Ăn chay, kiêng thịt không phải là việc keo kiệt, hà tiện...
- Ăn chay, kiêng thịt là để hy sinh hãm mình ép xác.
- Ăn chay, kiêng thịt là để tiết kiệm trong chi tiêu, để làm việc bác ái, giúp đỡ người nghèo. Đây chính là ý nghĩa đích thực của việc chay tịnh trong Kitô giáo. Chay tịnh hướng về bản thân mình trong việc tiết chế đồng thời cũng hướng về tha nhân trong việc bác ái.
Vậy tại sao tôi phải có trách nhiệm giúp đỡ người nghèo? Đức Thánh Cha Phanxicô đã cho chúng ta câu trả lời trong Thông điệp Fratelli Tutti “Tất cả chúng ta đều có trách nhiệm đối với người bị thương, là chính dân tộc mình và mọi dân tộc trên trái đất này. Cũng với thái độ liên đới, quan tâm và gần gũi của người Samari tốt lành, chúng ta hãy chăm sóc những thương tích yếu đau của mọi người, người lớn, trẻ em và người cao tuổi” (79)... “hãy hiện diện bên cạnh người đang cần giúp đỡ” (81)... “chúng ta sẽ cảm nghiệm được người khác là ‘anh em cốt nhục’ của mình” (84). “nhận ra chính Đức Kitô trong mỗi người anh em bị bỏ rơi hoặc bị loại trừ” (85). Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc lại lời của Thánh Gioan Kim Khẩu : “không chia sẻ một phần của cải của mình cho người nghèo là ăn cắp của người nghèo và cướp đi chính mạng sống của họ. Của cải chúng ta sở hữu không phải là của chúng ta mà là của họ”. Nói cách khác, như thánh Grêgôriô Cả đã khẳng định : “Khi chúng ta trao cho người nghèo cái gì đó, thì không phải là chúng ta cho họ những gì của mình, nhưng là trả lại cho họ những gì thuộc về họ” (119).
Đến đây, chúng ta đã thấy rỏ phần nào lý do, tại sao chúng ta phải giúp đỡ người nghèo? Ước mong rằng khi hiểu được lý do, mọi người Kitô hữu chúng ta hãy ra sức thực hiện, để lòng bác ái Kitô giáo mỗi ngày được lan toả khắp mọi nơi. Thứ Sáu Tuần Thánh sắp tới sẽ là cơ hội thật tốt để mọi Kitô hữu thực hiện việc chay tịnh và bác ái.
Caritas Vĩnh Long

314