Sidebar

Thứ Ba
18.06.2024

Caritas Quốc tế kêu gọi các quốc gia bảo vệ các cộng đồng bị ảnh hưởng do biến đổi khí hậu

cat1


Với tư cách là thành viên của phái đoàn Toà Thánh tại COP28, Caritas Quốc tế kêu gọi các nguyên thủ quốc gia hỗ trợ các quốc gia phía Nam bán cầu, đang phải gánh chịu hậu quả không tương xứng từ tác động của khủng hoảng khí hậu.

Với những lĩnh vực ưu tiên tập trung tại COP 28: Mất mát và Thiệt hại, Tài chính Khí hậu, Thích ứng, Kiểm kê Toàn cầu, Giảm nhẹ, Lương thực và Nông nghiệp, Caritas cho rằng với kinh nghiệm và cam kết, cùng nhau chúng ta thúc đẩy các cuộc thảo luận ý nghĩa nhằm giải quyết những thách đố cấp bách do biến đổi khí hậu gây ra.

Tổ chức bác ái của Giáo hội kêu gọi các quốc gia: 1) Thiết lập một Quỹ Tổn thất và Thiệt hại phù hợp với mục đích thực sự, đáp ứng nhu cầu của những người ở tuyến đầu trong tình trạng khẩn cấp về khí hậu;

2) Đưa ra mục tiêu định lượng chung mới về tài chính khí hậu để tái xây dựng niềm tin vào sự thay đổi mang tính chuyển đổi cần thiết, nhằm huy động và cung cấp tài chính theo cách đáp ứng nhu cầu của các nước đang phát triển;

3) Đưa ra khung mục tiêu toàn cầu về thích ứng theo đuổi sự công bằng, ưu tiên chung và mang lại sự linh hoạt, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thích ứng do quốc gia và địa phương lãnh đạo, đồng thời cải thiện sự phối hợp trong phạm vi Công ước khung Liên Hợp Quốc về Biến đổi Khí hậu và Thỏa thuận Paris cũng như với các tổ chức bên ngoài;

4) COP28 cung cấp một phương thức đối thoại khách quan và xây dựng nhằm đảm bảo mục đích của kiểm kê toàn cầu và thúc đẩy các bên cũng như hợp tác quốc tế thể hiện sự tiến bộ, tăng cường hành động và hỗ trợ về khí hậu;

5) Giữ mức tăng nhiệt độ ở 1,5°C bằng cách tăng tốc và chuyển đổi nhiên liệu hóa thạch một cách công bằng;

6) COP28 cần nhấn mạnh việc tăng cường hỗ trợ cho các nhà sản xuất thực phẩm quy mô nhỏ ở phía Nam bán cầu, qua tài trợ khí hậu và xây dựng năng lực. Về phần mình, Caritas nhấn mạnh các phương pháp tiếp cận dựa vào cộng đồng, toàn diện và sinh thái nông nghiệp để tạo ra tác động biến đổi trong hệ thống lương thực địa phương.

Cũng trong khuôn khổ của hội nghị, vào ngày 5/12, Caritas Quốc tế sẽ phối hợp với Tòa Thánh tổ chức một sự kiện chung có chủ đề “Giải quyết những tổn thất và thiệt hại phi kinh tế thông qua sự hiểu biết chung về con người và Sinh thái toàn diện”.

 

Theo Vatican News (02/12/2023)

150    03-12-2023