Sidebar

Chúa Nhật

03.12.2023

Caritas Thụy Sĩ báo động nạn nghèo đói gia tăng

Trong một thông cáo phổ biến ngày 17 tháng 12 năm 2019 tổ chức Caritas Thuỵ Sĩ đã báo động cảnh nghèo túng liên tục gia tăng trong năm năm qua.

Tuy các điều kiện kinh tế tại Thuỵ Sĩ vẫn tốt và số người thất nghiệp thấp, nhưng từ năm 2014 đến nay cũng có tới 657 ngàn người lâm cảnh nghèo túng, trong đó có 100 ngàn trẻ em, nghĩa là mỗi năm gia tăng 10%.

Tuy chỉ có 4.7% dân số thất nghiệp, nhưng trong các năm qua cũng có thêm nhiều người không công ăn việc làm và số người có công việc làm bấp bênh hay lợi tức thấp cũng gia tăng. Trong năm 2018 đã có 360 ngàn người không tìm ra việc làm thích hợp.

Caritas Thuỵ Sĩ cũng cho biết số phụ nữ thất nghiệp đông gấp ba nam giới, hay chỉ tìm được việc làm theo giờ. Sự kiện này khiến cho tiền hưu của nữ giới thấp hơn nam giới 37% và nhiều phụ nữ phải lâm cảnh sống nghèo. Ngoài ra cũng xảy ra cảnh phải sống nhờ trợ cấp xã hội khi mới 46 tuổi và thường chưa học xong chương trình. (REI 18-12-2019) Linh Tiến Khải

720