Sidebar

Chúa Nhật

04.06.2023

Caritas Việt Nam: Toạ đàm "Vấn đề di cư an toàn và phòng chống nạn buôn người"

Toạ Đàm: Di cư an toàn và phòng chống buôn người

Khách mời của Buổi Toạ Đàm là ông Georges Blanchard – Giám đốc điều hành AAT.
Mục đích ban đầu khi tới Việt Nam (1992) của ông Georges Blanchard là trợ giúp các trẻ em đường phố, và lập nên những lớp học tình thương để dạy cho các trẻ em nghèo. Tuy nhiên, trong khi thực hiện mục đích trên, ông Georges Blanchard đã nhận thấy nhiều dấu hiệu tiêu cực xảy đến với các trẻ em mà ông đang giúp đỡ liên quan đến các tổ chức, mạng lưới buôn bán người. Và chính khi phát hiện ra những cảnh tượng như thế, ông đã có những quyết định mạnh mẽ khi thành lập tổ chức Alliance Anti Trafic (AAT) nhằm giúp đỡ và bảo vệ những người có nguy cơ trở thành nạn nhân của các tổ chức, mạng lưới buôn bán người, chẳng hạn như phụ nữ và trẻ em.
Xin mời quý vị cùng theo dõi!


Thực hiện: Ban Di Cư An Toàn và Phòng Chống Buôn Người - Caritas Việt Nam
Nguồn: Caritas Việt Nam (10/01/2022)

380