Sidebar

Thứ Sáu
14.06.2024

Caritas Vĩnh Long: Kết Nối - Lắng Nghe - Hiệp Thông

image71234


BAN HIV: Cha PGĐ CVL, cha đồng hành vùng Vĩnh Long, chuyên trách Ban, anh chị  CTV và các bạn CDC VL cùng kết nối với nhau đi thăm các anh chị và các con 'người nhà' thân thiết. Một ngày rong ruổi đến nhà các anh chị. Cảm động khi nghe các hoàn cảnh của các anh chị. Cảm phục khi nghe ý thức, ý chí vươn lên và vượt khó của gia đình các anh chị. Nghe những ước mơ mà đối người nhiều người nó chỉ nhỏ nhoi, nhưng với các anh chị để giúp gia đình và con cái sau nầy không khổ là cả một hoài bão. Nghe các ước mơ của các con muốn sau nầy cuộc sống tốt hơn.

Không dám hứa gì với các anh chị và các con. Nhưng sẽ luôn đồng hành với các anh chị và các con. Chỉ mong các anh chị và các con luôn vui sống và cùng nhau vượt qua những khó khăn.

 

image2-1
 image412
 image1123456
 image0-3123

Vp Caritas Vĩnh Long

513    23-03-2023