Sidebar

Thứ Sáu
19.04.2024

Cậu bé tự kỷ làm ĐGH Phanxicô xác động: “Cậu bé làm tôi suy nghĩ, tôi cũng tự do như thế trước mặt Thiên Chúa?”

Cậu bé không ngần ngại về việc đi qua hàng rào an ninh và bước lên những bậc tam cấp của Khán phòng Phao lô VI để kiểm tra xem người vê binh Thụy Sỹ là thật hay là một bức tượng.

 Mẹ cậu đã cố đến và đưa cậu đi nhưng cậu không chịu.

 “Chúng con đến từ Á Căn Đình…”

 “Cậu bé này là người Á Căn Đình, vô kỷ luật,” Đức Thánh Cha khôi hài.

 Đức Thánh Cha đã làm mọi người ngạc nhiên khi ngài giải thích sau đó những gì đã xảy ra.

 Trong giáo lý của mình, ngài kết luận những suy niệm của ngài về Mười điều răn. Tuy nhiên, nhân vật chính là cậu bé này, người đã vượt qua tất cả các nhân viên an ninh ...

 Đức Thánh Cha rất thích sự tương tác này và hiểu hoàn toàn những gì đang xảy ra.

 Cậu bé đi lại tự do và thậm chí còn gọi em gái đi theo mình vào cuộc phiêu lưu.

 Cảnh tượng này ảnh hưởng rất nhiều đến Đức Thánh Cha.

 Đức Thánh Cha Phanxicô:

“Cậu bé này không thể nói chuyện, cậu ấy bị câm, nhưng cậu ấy biết cách giao tiếp. Cậu ấy biết cách thể hiện bản thân. Cậu ấy có cái khiến tôi phải suy nghĩ. Cậu ấy tự do. Một sự tự do vô kỷ luật ... nhưng cậu ấy tự do. Điều khiến tôi suy nghĩ, ‘Tôi cũng tự do như thế trước Chúa không?’ Khi Chúa Giêsu nói rằng chúng ta phải trở nên giống như con trẻ, Người bảo chúng ta rằng chúng ta phải có sự tự do mà một đứa trẻ có trước cha mình. Tôi nghĩ cậu ấy đã rao giảng cho tất cả chúng ta. Hãy cầu xin ân sủng để cậu bé này có thể nói được.”

 Trong bài giáo lý của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô tóm tắt Mười Điều răn mà ngài đã nói lên rằng tình yêu của Thiên Chúa làm cho mọi người được tự do như thế nào.

 Đức Thánh Cha Phanxicô:

641    29-11-2018