Sidebar

Thứ Bảy
09.12.2023

Câu chuyện môi trường trên Chuyến đò Horeb 6

z45134026232062c3980a29ab751bec971d749b0a660ae


Chúa Nhật XIV Thường Niên, nhằm ngày 09/7/2023, chương trình “Tiền Sa Mạc” một bước chuẩn bị cho các Sa mạc sinh chính thức tiến vào sa mạc huấn luyện HOREB 6 tại Nhà thờ Mai Phốp.

Với con số 230 Sa mạc sinh tham dự “Tiền Sa Mạc”, bằng nhiệt huyết của sức trẻ cộng với lòng nhiệt thành và sự hăng say vì lợi ích chung của Giáo phận. Các sa mạc sinh rất tích cực trong việc học hỏi qua các bài khóa, các bài rèn luyện kỹ năng. Trong chương trình huấn luyện nầy, có sự kết hợp của Nhóm TOGETHER WE – một ban thuộc Caritas Vĩnh Long. Nhóm đã đến để truyền thông cho sa mạc sinh nhằm gây ý thức bảo vệ môi trường. Bảo về môi trường cũng là “Chăm sóc ngôi nhà chung” theo Thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha Phanxicô: “Trong Thông điệp nầy, tôi đặc biệt kêu mời tất cả mọi người chú tâm vào ngôi nhà chung của chúng ta”. Ngài tiếp: “Tôi khẩn khoản kêu gọi một cuộc đối thoại mới về cách thức chúng ta xây dựng một tương lai mới cho hành tinh của chúng ta. Chúng ta cần một cuộc trao đổi kết hợp chúng ta lại với nhau, vì sự thách đố của hoàn cảnh môi trường mà chúng ta đang sống, chú tâm và tiếp cận các căn cơ thuộc con người của môi trường này” (Laudato Si, số 3, 14).

Nhóm cùng với các sa mạc sinh chia sẻ với nhau về những thao thức của Đức Thánh Cha Phaxicô liên quan đến môi trường. Và đề tài nầy đã được các sa mạc sinh đón nhận rất vui vẻ, cùng tích cực tham gia phát biểu. Tạo nên một bầu khí tươi mới, giúp cho Nhóm tin chắc rằng: nhờ ơn Chúa Thánh Thần tác động, và sự cộng tác của các bạn trẻ hôm nay, môi trường sống của chúng ta trong tương lai cũng sẽ tươi mới hơn, đáng được trân quý. Bởi lẽ, chúng được chính Chúa Kitô Phục Sinh đổi mới: “Mọi tạo vật trên trần gian xuất hiện trước mặt chúng ta không phải như những thực tại tự nhiên, nhưng Đấng Phục Sinh ôm lấy chúng và hướng chúng đến một định mệnh tròn đầy. Cũng như cánh hoa ngoài đồng và các chim chóc, được nhìn với con mắt đầy kinh ngạc, thì bây giờ lại được tràn đầy sự hiện diện sáng chói của Người” (Laudato Si, số 100).

Vậy, công việc của chúng ta hôm nay là góp phần vào việc canh tân môi trường nầy mỗi ngày mỗi tốt đẹp hơn.

 

z4513402624770b0bc4dec4bff1670d508acc01606f419
 z4513402632589a4ff42cedccfda7023d70a208587620b
 z45134027843218ca49ad9b8ecb57ee415adf3e70cafd3

Nhóm Together We

259