Sidebar

Thứ Tư
27.09.2023

Cầu Nguyện tạo sức sống cho sứ vụ

Như Thầy Giêsu, mọi hoạt động trong ngày của Người đều bắt nguồn từ kinh nguyện. Kitô hữu bắt đầu ngày sống cũng bằng kinh nguyện. Hơn nữa là chủng sinh, Linh mục tương lai bắt đầu ngày sống không chỉ bằng kinh nguyện mà còn là Thánh lễ. Thánh lễ nuôi dưỡng và canh tân lòng Tin, Cậy, Mến của mình đối với Chúa, để có thể trình bày đích thực về Ngài cho mọi người, qua đời sống mục vụ, thi hành Đức ái mục vụ.

Sống với Đức Kitô và sống Đức ái mục vụ với lòng quảng đại sẽ gia tăng tình hiệp thông với mọi người. Linh mục là người của Thiên Chúa và là bậc thầy của cầu nguyện. Sống rập khuôn theo gương Thầy Chí Thánh là ân cần niềm nở với mọi người, có một con tim nhạy bén và nhạy cảm với nhu cầu của từng con chiên. Dấn thân xả kỷ phục vụ đoàn chiên với tinh thần yêu thương theo cách của Chúa Giêsu “Ta đến để cho chiên được sống và sống dồi dào” (Ga 10,10). Với một ý thức tông đồ có trách nhiệm “đến để phục vụ” (Mt 20,28). Và phải nên như thánh Phaolô “tất cả cho mọi người” (1Cr 9,22).

Một sự tự hiến hoàn toàn và một đời sống thiêng liêng trưởng thành sâu xa sẽ bén rể trong đức ái mục vụ. Linh mục sẽ tìm thấy trong cầu nguyện sức mạnh cần thiết để thi hành đức ái mục vụ (x. GL số 279 §1). Thánh Thể là nguồn sống, nguồn sức mạnh để thi hành đức ái mục vụ. Vun trồng đức khiêm nhường và tình yêu thương đối với dân Chúa, trở nên sứ giả của niềm hy vọng, ngõ hầu chung hưởng bàn tiệc thiên quốc mai sau trong Nước Chúa.

Đón tiếp và tôn trọng tất cả những ai đến với mình với lòng bác ái đích thực. Phục vụ đoàn chiên vô vị lợi và vì lợi ích phần rỗi linh hồn của người giáo dân. Đức ái mục vụ đòi hỏi người mục tử phải sống thế nào để người khác thấy được vẻ đẹp của Giáo Hội, thấy được tình yêu thương xót của Chúa được trình bày qua cách sống chức bậc của mình.

“Là linh mục” không phải “làm linh mục”, là thừa tác viên của Đức Kitô, đem hết sức lực phục vụ Thiên Chúa và con người. Biết mình là Linh mục thừa tác của Đức Kitô và Giáo hội, không phải làm Linh mục để ban phát, hay là công chức hoặc Pharisêu thời đại. Linh mục luôn làm việc vì say mê Chúa Kitô với con tim của đức ái mục vụ, muốn đem hết tình yêu phục vụ Thiên Chúa và con người. Vì là một Alter Christus và hơn nữa là một Ipse Christus, Linh mục làm mọi việc vì Danh Chúa, trở nên quảng đại, khiêm tốn, trung thành và không ngại dấn thân. Điều này đòi hỏi phải cầu nguyện và có một đời sống thiêng liêng kết hợp mật thiết với Chúa Kitô.

Dấn thân phục vụ mọi người là trở thành tấm bánh được bẻ ra. Nếu đã là tấm bánh thì phải thơm ngon, hợp khẩu vị hoặc ít ra là có thể ăn được. Đức ái mục vụ đòi hỏi Linh mục phải có tính hài hoà, nhân ái và được tin tưởng. Đời Linh mục là một hy tế dâng Chúa mỗi ngày bằng những hy sinh (tử đạo bằng máu trắng) và chỉ chấm dứt như Chúa Giêsu trên thập giá. Đời Linh mục mà không có thập giá của Chúa Giêsu thì không phải là Linh mục của Chúa. Thánh Phêrô nói rằng đức ái mục vụ thì không tìm tư lợi, chỉ lo phục vụ đoàn chiên và thi hành cai quản chứ không phải là một giáo sĩ trị (x. 1Pr 5,2-4). Theo ngôn ngữ của Đức Giáo hoàng Phanxicô là Mục tử phải biết chiên, phải có mùi chiên.

Trở thành Linh mục nghĩa là dâng hiến trọn cuộc đời để yêu mến và phục vụ Thiên Chúa qua tha nhân. Theo gương Thầy Giêsu, mặc dù Chúa đi rao giảng, làm cho dân chúng được no nê, được khoẻ mạnh,… nhưng nổi bật vẫn là việc Chúa cầu nguyện. Cầu nguyện để hoạt động, hoạt động trong cầu nguyện. Đời Linh mục phải bắt đầu một ngày sống bằng Thánh lễ, Kinh Thần vụ, nguyện ngắm,… để Chúa hoạt động và hướng dẫn, trở thành khí cụ như một cây bút chì trong bàn tay Chúa, mỗi ngày chịu hao mòn đi qua những công tác mục vụ hằng ngày. Và kết thúc một ngày cũng bằng kinh nguyện, đặc biệt với việc xét mình, nhìn lại những việc mình đã làm có đúng và hợp ý Chúa không.

Trái tim và linh hồn của Linh mục phải trở nên một với Đức Kitô, vị Mục tử tốt lành luôn yêu mến đoàn chiên. Tình yêu Đức Kitô phải là động lực chính yếu thúc đẩy Linh mục đến gặp gỡ, thưa chuyện với Chúa trong cầu nguyện, gắn bó sâu đậm với Chúa Kitô hơn. Nhờ đó, Linh mục có đủ sức thể thi hành sứ vụ, vác lấy thập giá là những hy sinh, khó khăn, thử thách và trở thành Mục tử cho đoàn chiên của Chúa Kitô và Giáo hội của Ngài. Hằng ngày cảm nghiệm mầu nhiệm Vượt Qua trong cuộc đời mình với hy vọng sẽ được chung hưởng vinh quang Phục Sinh với Chúa Giêsu trong ngày chung thẩm.

Cầu nguyện như là thân nho và đức ái mục vụ như là cành nho. Cành nho ở cạnh thân nho mà không gắn liền với thân nho thì không thể sống lâu dài. Ngọn đèn cháy sáng mà không được châm thêm dầu thì sẽ rất mau tàn lụi. Hoạt động mục vụ mà không có đời sống cầu nguyện thì cũng giống như vậy, ngọn lửa nhiệt thành sẽ dần tắt lịm, thất vọng và đánh mất ơn gọi. Vì thế, việc mục vụ trong mọi hoàn cảnh phải chọn Chúa là trên hết và chỉ có thể làm được mọi sự khi có Chúa đồng hành, phó thác mọi sự cho Chúa. Như Chúa Giêsu đã nói: “Không có Thầy, anh em chẳng làm gì được” (Ga 15,5).

Linh mục chỉ có thể được biến đổi, được làm sống lại Thiên chức trong ngày thụ phong bằng đời sống cầu nguyện. Để có thể chu toàn sứ vụ, đòi hỏi Linh mục phải kết hợp mật thiết với Chúa, múc lấy sự sống thần linh từ nơi Chúa. Điều đó sẽ được thể hiện qua cách nghĩ, cách nói, cách hành động, cách yêu thương, cách phản ứng theo gương Chúa Giêsu - Mục Tử nhân lành.

Tác giả: Hạt Lúa Mì

 

279