Sidebar

Thứ Năm
30.05.2024

Cầu nguyện tin tưởng và kiên trì

Thứ Năm CN XXVII
Lc 11,5-13

download 1 1Bài Tin Mừng thuật lại việc Đức Giê-su dạy các môn đệ cầu nguyện với thái độ tin tưởng và kiên trì. Để minh họa cho bài học, Ngài kể cho các ông dụ ngôn người bạn quấy rầy.

Dụ ngôn kể về một người có bạn đến chơi lúc nửa đêm, nhưng trong nhà chẳng có gì ăn nên đã chạy đến nhà người bạn xin vay ba cái bánh (đủ một bữa ăn cho một người) để tiếp bạn. Và từ trong nhà có tiếng người bạn đáp: Xin đừng quấy rồi tôi, vì cửa đã đóng, các con tôi đã lên giường ngủ, tôi không thể chỗi dậy lấy bánh cho anh được. Nhưng cuối cùng, người bạn cũng dậy cho bánh không phải vì “tình bạn” mà vì “thể diện” của người bạn đang có khách. Vì thế, kết thúc dụ ngôn, Đức Giê-su phân biệt hai thái độ cho: một, nếu không cho vì tình bạn thì ít ra cũng cho vì người kia cần; hai là cho vì người bạn đang có khách đứng kiên trì ở ngoài cửa.

Qua dụ ngôn chúng ta thấy, người phàm đã dậy mở cửa lấy bánh cho bạn, cho dù trong lòng rất khó chịu, huống chi là Thiên Chúa. Ngài là Cha giàu lòng thương xót và độ lượng với tất cả những ai kiên trì cầu xin Ngài. Hình ảnh người bạn xin bánh cũng là hình ảnh của mỗi người chúng ta khi kiên trì cầu nguyện với Thiên Chúa. Anh ta xin bánh không phải cho mình mà cho bạn mình. Tương tự thế, Thiên Chúa cũng rất sẵn lòng ban ơn cho người khác qua lời cầu xin của chúng ta.

Tiếp sau dụ ngôn, Đức Giê-su còn khuyến khích các môn đệ ba cách tin tưởng khi cầu nguyện: hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ thì sẽ mở cho. Và kết quả là “ai xin thì sẽ được, ai tìm thì sẽ gặp, ai gõ thì sẽ mở cho”. Điều này cho thấy, việc khởi đầu xin là do con người nhưng tác nhân chính quyết định là Thiên Chúa. Ngài là suối nguồn ân sủng và ban ơn cho ai tùy ý Ngài chứ không dựa vào công lao kiên trì của người xin. Do vậy, lời cầu nguyện của chúng ta phải phó thác, trông cậy vào Ngài.

Ngoài thái độ tin tưởng, Đức Giê-su còn kêu gọi các tông đồ phải biết trông cậy vào Thiên Chúa. Ngài chuyển liên hệ từ “bạn bè” trong dụ ngôn sang liên hệ “cha con” trên thực tế với Thiên Chúa, Ngài nói: “Ai trong anh em là một người cha, mà khi con xin cá, lại lấy rắn thay vì cá mà cho nó? Hoặc nó xin trứng, mà lại cho nó bò cạp?” Thực tế, chẳng có người cha nào khi con xin cá mà cho con rắn hoặc xin trứng mà cho bò cạp cả. Vì thế, cha mẹ thế gian con ban của tốt lành cho con cái, huống chi là Thiên Chúa. Ngài quảng đại và ân ban cho tất cả những ai kêu xin Ngài. Tuy nhiên, Thiên Chúa không ban mọi thứ chúng ta muốn, nhưng Ngài ban những gì tốt đẹp, phù hợp vời từng người và cần thiết cho đời sống Ki-tô hữu. Đặc biệt, Cha trên trời sẽ hứa ban Thánh Thần, là Đấng bảo trợ và hướng dẫn đời sống chúng ta trở thành làm con Chúa, sống xứng đáng trở nên chứng nhân Tin Mừng cho mọi người xung quanh.

Lạy Chúa Giê-su, như xưa Chúa dạy các môn đệ cầu nguyện tin tưởng và kiên trì, sẽ được Thiên Chúa ban ơn nâng đỡ và được đầy tràn Thánh Thần hướng dẫn trong đời sống đức tin, thì nay xin Chúa nâng đỡ giúp mọi người Ki-tô hữu cũng có thái độ như các môn đệ xưa siêng năng cầu nguyện kiên trì, tin tưởng vào tình thương bao la của Chúa. Họ sẽ nhận được Thánh Thần và phúc lộc của Chúa ban vì họ đã kiên trì, tin tưởng cầu xin, đúng như lời Ngài nói: “Ai xin thì sẽ được, ai tìm thì sẽ gặp, ai gõ cửa thì sẽ mở cho”. Amen!

Nhóm suy niệm BC

671    10-10-2019