Sidebar

Thứ Ba
25.06.2024

Cầu nguyện với kinh Đức Mẹ là Sao Bắc Đẩu

web3ourladystaroftheseapd
 Public Domain


Một trong những tước hiệu lâu đời nhất của Đức Mẹ đề cập đến Mẹ như một "ngôi sao", chiếu sáng cho và chỉ đường cho chúng ta
đến với Con của Mẹ.

Các Kitô hữu đã khẩn cầu với Đức Maria Sao Bắc Đẩu (Sao Biển)” (Maris Stella) trong nhiều thế kỷ, nhìn thấy nơi Mẹ là “ngôi sao” dẫn đường cho các Kitô hữu đến với Con của Mẹ, Chúa Giêsu.

Đây là một bài thánh thi, Ave Maris Stella, được cho là của các vị thánh khác nhau, ban đầu có thể được soạn tác vào thế kỷ thứ 9.

Bản tiếng Latin Bản tiếng Anh Bản tiếng Việt

Ave maris stella,
Dei Mater alma,
atque semper Virgo,
felix caeli porta.

Sumens illud Ave
Gabrielis ore,
funda nos in pace,
mutans Hevae nomen.

Solve vincula reis,
profer lumen caecis
mala nostra pelle,
bona cuncta posce.

Monstra te esse matrem:        
sumat per te preces,
qui pro nobis natus,
tulit esse tuus.

Virgo singularis,
inter omnes mites,
nos culpis solutos,
mitis fac et castos.

Vitam praesta puram,
iter para tutum:
ut videntes Iesum
semper collaetemur.

Sit laus Deo Patri,
summo Christo decus,
Spiritui Sancto,
tribus honor unus.

Amen.

Hail, bright star of ocean,
God’s own Mother blest,
Ever sinless Virgin,
Gate of heavenly rest.

Taking that sweet Ave
Which from Gabriel came,
Peace confirm within us,
Changing Eva’s name.

Break the captives’ fetters,
Light on blindness pour,
Allour ills expelling,
Every bliss implore.

Show thyself a Mother;
May the Word Divine,
Born for us thy Infant,
Hear our prayers through thine.     

Virgin all excelling,
Mildest of the mild,
Freed from guilt, preserve us,
Pure and undefiled.

Keep our life all spotless,
Make our way secure,
Till we find in Jesus,
Joy forevermore.

Through the highest heaven
To the Almighty Three,
Father, Son and Spirit,
One same glory be.

Amen.

Kính Chào Mẹ là Sao Bắc Đẩu
Đấng mệnh danh Hiền Mẫu Chúa Trời
Chói lòa trinh khiết gương soi,
Cửa vào cõi phúc tuyệt vời thiên cung.

 Khi nhận tiếng “Kính Mừng” vinh dự
Gáp-ri-en thần sứ tặng ban,
Chữ “E-và” Mẹ đảo vần
Thành “A-ve” giữ bình an cho đời. 

Xin cởi dây trói người tội lỗi,
Mở mắt ai tăm tối đui mù,
Đuổi xa hoạn nạn rủi ro,
Đổ tuôn hồng phúc tựa hồ mưa sa.

Xin khứng tỏ Mẹ là Từ Mẫu
Chuyển lời cầu đạt tới Hoàng Thiên,
Tòa cao Thánh Tử uy quyền,
Vua Trời Cứu Thế đã nên người trần.

Ôi Trinh Nữ siêu phàm khôn ví,
Ôi hiền hòa tuyệt thế Nữ Trinh,
Cứu đoàn con khỏi tội tình.
Trở nên thanh khiết hiền lành từ đây!

Xin giúp sống chuỗi ngày trong trắng,
Mẹ dẫn đường là chẳng phải lo,
Mai ngày gặp Chúa Giê-su,
Vui mừng hưởng phúc thiên thu chan hòa.

Lạy Thiên Chúa Ngôi Cha từ ái,
Lạy Ngôi Con quảng đại vô lường,
Thánh Thần trải rộng tình thương
Ba Ngôi hiển trị thiên đường quang vinh.

Amen.


Theo Philip Kosloski - Nguồn: aleteia.org (27/9/2021)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

800    28-09-2021