Sidebar

Thứ Sáu
22.10.2021

xxx1
 MIA Studio | Shutterstock


Hãy tạ ơn Chúa vì đã phục hồi sức khỏe cho bạn.

Khi lâm bệnh nặng, đôi khi chúng ta khó thấy được sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời chúng ta. Những đau khổ mà chúng ta phải chịu đựng có thể khiến chúng ta nghĩ rằng dường như Thiên Chúa đã bỏ rơi chúng ta.

Tuy nhiên, thường thì Thiên Chúa muốn dạy chúng ta điều gì đó qua sự đau khổ, và muốn chúng ta kết hợp với sự đau khổ của Chúa Giêsu trên thập tự giá.

Điều này càng làm cho chúng ta vui mừng trong tâm tình tạ ơn khi Người phục hồi sức khỏe cho chúng ta. Làm như vậy, chúng ta nhận ra bàn tay quan phòng của Thiên Chúa và ngợi khen Người vì lòng nhân từ yêu thương của Người.

Dưới đây là Thánh vịnh 116, đôi khi được ghi trong Kinh Thánh với tên gọi Tạ ơn vì đã khỏi bệnh”:

Lòng tôi yêu mến Chúa, vì Chúa đã nghe tiếng tôi khẩn nài,
Người lại lắng tai ngày tôi kêu cứu.
Dây tử thần đã bủa vây tôi chằng chịt,
lưới âm ty chụp xuống trên mình.
Gặp gian truân sầu khổ, tôi đã kêu cầu danh Chúa:
“Ôi lạy Chúa, xin cứu gỡ mạng con!”

 Chúa là Đấng nhân từ chính trực,
Thiên Chúa chúng ta một dạ xót thương,
hằng gìn giữ những ai bé mọn,
tôi yếu đuối, Người đã cứu tôi.

Hồn tôi hỡi, thôi bình tĩnh lại,
vì trên ngươi, Chúa đã xuống ơn lành;
Chúa cứu gỡ mạng tôi khỏi chết,
giữ mắt này chẳng còn đẫm lệ,
ngăn ngừa tôi khỏi phải hụt chân.
Tôi sẽ bước đi trước mặt Người
trong cõi đất dành cho kẻ sống.

Tôi đã tin cả khi mình đã nói: “Ôi nhục nhã ê chề !”
Đã thốt ra trong cơn hốt hoảng : “Mọi người đều giả dối!”
Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ
vì mọi ơn lành Người đã ban cho?

Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ
và kêu cầu thánh danh Đức Chúa.
Lời khấn nguyền với Chúa, tôi xin giữ trọn,
trước toàn thể dân Người.

Đối với Chúa thật là đắt giá
cái chết của những ai trung hiếu với Người.
Vâng lạy Chúa, thân này là tôi tớ,
tôi tớ Ngài, con của nữ tỳ Ngài,
xiềng xích trói buộc con, Ngài đã tháo cởi.

Con sẽ dâng lễ tế tạ ơn, và kêu cầu thánh danh Đức Chúa.
Lời khấn nguyền với Chúa, tôi xin giữ trọn,
trước toàn thể dân Người,
tại khuôn viên đền Chúa, giữa lòng ngươi, hỡi Giê-ru-sa-lem!

Ha-lê-lui-a.

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ - Kinh Thánh ấn bản 2011)

Tác giả: Philip Kosloski - Nguồn: aleteia.org (19/9/2021)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

50