Sidebar

Thứ Ba
16.07.2024

Câu tweet: cộng tác vì những việc tử tế

Mỗi ngày Đức Thánh Cha gởi một câu tweet ngắn trên mạng xã hội.

Hôm nay, thứ Bảy ngày 6 tháng 7 năm 2019, Ngày Quốc tế về sự cộng tác của Liên Hiệp Quốc, với chủ đề của năm nay là: “sự cộng tác vì những việc tử tế”, Đức Thánh Cha gởi câu tweet trên mạng xã hội: “Chúng ta cần những người và những thể chế bảo vệ phẩm giá của người lao động, phẩm giá của công việc và thiện ích của trái đất, ngôi nhà chung của chúng ta.”


Văn Yên, SJ - Vatican

327    08-07-2019