Sidebar

Thứ Ba
16.07.2024

Cầu xin Thánh Giuse trong Mùa Chay

image-25

1.   Lạy Thánh Cả Giuse, là đấng phù hộ mạnh thế trước Toà Thiên Chúa, là cha nhân hiền của chúng con. Chúng con vui mừng xiết bao khi nghe thánh Têrêxa Avila, người con hiếu thảo trung thành của cha, quả quyết: không bao giờ khẩn cầu cha mà vô hiệu. Vì vậy, trong Mùa Chay Thánh này, chúng con hết lòng tin cậy chạy đến cùng cha. Xin cha cầu bầu cho gia đình và cộng đoàn chúng con trước Toà Chúa Giêsu, là Đấng xưa cha đã nhiệt thành bảo hộ, Đấng đã chẳng nề kính trọng, yêu mến và vâng lời cha, như một người con thảo. Amen.

2.   Lạy Thánh Cả Giuse, là Đấng Chúa đặt lên làm chủ nhà Chúa, xin ghé mắt thương xem nhìn đến gia đình và cộng đoàn chúng con. Xin hãy đưa tay chở che và cầu cùng Chúa cho gia đình và cộng đoàn chúng con được trung thành với Chúa và Hội Thánh chẳng khi ngơi. Lại cho mọi người trong gia đình và cộng đoàn chúng con được an bình, hòa thuận, nhất là sau này được sum họp cùng nhau trên thiên đàng. Lạy Thánh Cả hiển vinh, xin ban cho chúng con những ơn cần thiết mà chúng con kêu cầu cùng cha trong Mùa Chay Thánh này. Amen.

3.   Lạy Thánh Cả Giuse rất trung thành: luôn vâng theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, xin cầu cho gia đình và cộng đoàn chúng con được biết thánh ý Chúa, phân định đâu là ý Chúa muốn trong từng hoàn cảnh cụ thể. Xin chớ để chúng con lầm lạc trong việc quan trọng nhất cuộc đời chúng con: là hưởng ơn cứu độ của Chúa. Lại xin cho chúng con được vững vàng vâng theo Thánh Ý Chúa, quý trọng bậc sống mình, và giữ các nhân đức xứng hợp. Lạy Thánh Cả hiển vinh, xin ban cho chúng con những ơn cần thiết mà chúng con kêu cầu cùng cha trong Mùa Chay Thánh này. Amen.

4.   Lạy Thánh Cả Giuse đầy ơn phước, là cha nuôi Chúa Giêsu và bạn trinh khiết Đức Maria, xin hãy làm đấng bảo trợ cho gia đình và cộng đoàn chúng con. Xin lấy dây tình thân ái ngài đối với Hai Đấng mà ràng buộc chúng con. Từ đây, tấm lòng rất nhân lành của cha, sẽ nên chốn ẩn thân cho chúng con trước mọi nguy nan cám dỗ. Qua Thánh Cả, chúng con đến cùng Chúa Giêsu và Mẹ Maria, và theo gương Chúa Hài Đồng, chúng con sẽ kính yêu Thánh Cả trọn đời. Lạy Thánh Cả hiển vinh, xin ban cho chúng con những ơn cần thiết mà chúng con kêu cầu cùng cha trong Mùa Chay Thánh này. Amen.

5.   Lạy Thánh Cả Giuse, xin ngài khứng giúp gia đình và cộng đoàn chúng con trở nên thánh thiện mỗi ngày, xin hãy làm linh hướng và kiểu mẫu cho tất cả chúng con: biết ái mộ đàng trọn lành và tình yêu mến, để cùng Thánh Cả và nhờ Thánh Cả, chúng con biết mến yêu Chúa Giêsu và Mẹ Maria, cùng thực thi bác ái với tất cả mọi người, hầu sinh ơn cứu độ cho chúng con và cho những người xung quanh. Lạy Thánh Cả hiển vinh, xin ban cho chúng con những ơn cần thiết mà chúng con kêu cầu cùng cha trong Mùa Chay Thánh này. Amen.

6.   Lạy Thánh Cả Giuse, với niềm trông cậy vững vàng, chúng con khiêm cung phó thác gia đình và cộng đoàn chúng con trong tay nhân từ Thánh Cả, xin cha gìn giữ, chở che trong những khốn khó xác hồn. Chúng con cũng xin dâng lên cha nguyện vọng của những người ốm đau bệnh tật, sầu khổ gian truân, để họ được ủi an chữa lành. Sau hết, xin cha cầu bầu cho chúng con biết nhẫn nhục, vâng theo ý Chúa trong mọi cơn thử thách, và tận dụng mọi nghịch cảnh để nên thánh. Lạy Thánh Cả hiển vinh, xin ban cho chúng con những ơn cần thiết mà chúng con kêu cầu cùng cha trong Mùa Chay Thánh này. Amen.

7.  Lạy Thánh Cả Giuse nhân từ, chúng con tin tưởng, vâng, chúng con tin tưởng cha có thể chấp nhận lời nguyện cầu của gia đình và cộng đoàn chúng con, cùng giải thoát chúng con khỏi những khổ cực ưu sầu mà chúng con đang gặp phải. Cha không bỏ qua điều gì giúp ích cho những người sầu khổ kêu cầu cha. Chúng con nài xin cha đoái thương đến những than van khóc lóc của chúng con. Xin cha lấy tình thương như áo choàng che phủ chúng con, và chúc lành cho chúng con. Lạy Thánh Cả hiển vinh, xin ban cho chúng con những ơn cần thiết mà chúng con kêu cầu cùng cha trong Mùa Chay Thánh này. Amen.

Tác giả: Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

341    05-01-2024