Sidebar

Thứ Tư
19.06.2024

Cây sinh trái (tree) và cây lấy gỗ (wood) trong Kinh Thánh

image-10

Cây sinh trái, tiếng Anh gọi là “tree”, tiếng Hípri gọi là “ets”, tiếng Hylạp gọi là “dendron”; Cây lấy gỗ, tiếng Anh gọi là “wood”, tiếng Hylạp gọi là “xulon”.

 Cây sinh trái là “tree” (dendron): St 1,12: Đất trổ sinh thảo mộc, cỏ mang hạt giống tuỳ theo loại, và cây ra trái, trong trái có hạt giống tuỳ theo loại; St 2,16: ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa truyền lệnh cho con người rằng: Hết mọi trái cây trong vườn, ngươi cứ ăn…

 Cây lấy gỗ là “wood” (xulon): Er 3,7: Họ chở gỗ bá hương từ Libăng, qua đường biển, về Giaphô, theo phép Kyrô, vua Batư, đã ban; Tv 104,16: Hương bá Libăng, những cây CHÚA đã trồng, được tràn trề nhựa sống.

 Tân Ước dùng 5 lần từ “xulon” (cây gỗ - wood) cho cây Thập Giá:

(1) Cv 5,30: Đức Giêsu đã bị các ông treo lên cây gỗ mà giết đi; nhưng Thiên Chúa của cha ông chúng ta đã làm cho Người trỗi dậy;

(2) Cv 10,39: Còn chúng tôi đây xin làm chứng về mọi việc Người đã làm trong cả vùng dân Dothái và tại chính Giêrusalem. Họ đã treo Người lên cây gỗ mà giết đi;

(3) Cv 13,29:  Sau khi thực hiện tất cả mọi điều Kinh Thánh chép về Người, họ đã hạ Người từ trên cây gỗ xuống và mai táng trong mồ;

(4) Gl 3,13: Đức Kitô đã chuộc chúng ta cho khỏi bị nguyền rủa vì Lề Luật, khi vì chúng ta chính Người trở nên đồ bị nguyền rủa, vì có lời chép: Đáng nguyền rủa thay mọi kẻ bị treo trên cây gỗ!

(5) 1Pr 2,24: Tội lỗi của chúng ta, chính Người đã mang vào thân thể mà đưa lên cây gỗ, để một khi đã chết đối với tội, chúng ta sống cuộc đời công chính.

 Điều lạ lùng là, thay vì dùng “cây sự sống” là “tree” (dendron: cây sinh trái), thì, sách Khải Huyền lại dùng “cây sự sống” là “wood” (xulon: cây lấy gỗ), cây lấy gỗ sao sinh trái được? (Kh 22,2: Ở giữa quảng trường của thành, giữa hai nhánh sông, có cây gỗ Sự Sống sinh trái mười hai lần, mỗi tháng một lần).

 Ga 11,25: Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Đức Kitô là sự phục sinh, Người đã chết, sống lại, và ban sự sống cho chúng ta. Cây gỗ sự sống (The Wood of life) là Đức Kitô chịu đóng đinh và đã phục sinh, như cây gậy khô của Aarôn đã trổ hoa, nẩy nụ, ra trái hạnh nhân chín; Luca 23,31: Vì cây xanh tươi (xulon - wood) mà người ta còn đối xử như thế, thì cây khô héo (xulon - wood) sẽ ra sao? Đức Giêsu như cây gỗ tràn trề nhựa sống, còn Giêrusalem lúc bấy giờ như cây gỗ khô không có sự sống.

 Bản Bảy Mươi dịch “cây sự sống” là “xulon” (wood – cây gỗ), chứ không phải “dendron” (tree – cây sinh trái)[1]. Qua cách dịch này, chúng ta nhận thấy: Đức Kitô chính là sự khôn ngoan và là cây trường sinh ở giữa vườn: khôn ngoan của Cây Gỗ Thập Giá đối lập với khôn ngoan của “cây biết điều thiện điều ác”. Quả của “cây biết điều thiện điều ác” làm cho loài người sa ngã và bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng, còn quả từ Cây Gỗ Thập Giá đã sinh ơn cứu độ cho loài người, bởi vì, cái điên rồ của Thiên Chúa, còn hơn, cái khôn ngoan của loài người, và cái yếu đuối của Thiên Chúa còn hơn cái mạnh mẽ của loài người (1Cr 1,25).

Tác giả: Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB


[1] St 2,9: ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa khiến từ đất mọc lên đủ mọi thứ cây trông thì đẹp, ăn thì ngon, với cây trường sinh ở giữa vườn, và cây cho biết điều thiện điều ác.

Cn 3,18: “nó là cây gỗ sự sống”: Khôn ngoan chính là cây gỗ sự sống, đối với người nào nắm được khôn ngoan.

Cn 11,30: “kết quả người công bình giống như cây gỗ sự sống”: Người công chính được thừa hưởng cây gỗ sự sống, kẻ khôn ngoan chinh phục được lòng người.

Cn 13,12: “sự ước ao được thành giống như cây gỗ sự sống”: Giấc mộng chưa thành làm trái tim khắc khoải, ước mơ toại nguyện là cây gỗ ban sự sống.

Cn 15,4: “lưỡi êm dịu giống như cây gỗ sự sống”: Lời xoa dịu tựa cây gỗ ban sự sống, lời nham hiểm làm tan nát tâm can.

Sách Khải Huyền dùng 4 lần từ “cây gỗ sự sống (the wood of life)”, mà bản dịch tiếng Anh đã sửa lại là “cây sự sống (the tree of life)” cho các độc giả bình dân dễ hiểu:

Kh 2,7: “Ăn từ gỗ của sự sống”: Ai có tai, thì hãy nghe điều Thần Khí nói với các Hội Thánh: Ai thắng, Ta sẽ cho ăn quả cây sự sống trồng nơi ngự uyển của Thiên Chúa.

Kh 22,2: “có gỗ của sự sống ra trái”: có cây Sự Sống sinh trái mười hai lần, mỗi tháng một lần.

 Kh 22,14: “được phép đến gỗ của sự sống”: Phúc thay những kẻ giặt sạch áo mình, để được quyền hưởng dùng cây Sự Sống và qua cửa mà vào Thành!

Kh 22,19: “cất phần họ về gỗ của sự sống”: Ai mà bớt điều gì trong các lời của sách sấm ngôn này, thì Thiên Chúa sẽ bớt phần người ấy được hưởng nơi cây Sự Sống.

561    26-10-2023