Sidebar

Chúa Nhật

14.04.2024

Cha Fernandez Artime tái cử Bề trên Tổng quyền Dòng Salesien Don Bosco.

 Cha Ángel Fernandez Artime, người Tây Ban Nha, đã được tái cử Bề trên Tổng quyền dòng Salesien Don Bosco, với nhiệm kỳ sáu năm.

Cha Fernandez Artime được tái cử trong vòng bỏ phiếu bầu đầu tiên, hôm 11 tháng 3 năm 2020, tại Tổng hội thứ 28 của dòng Don Bosco, đang tiến hành tại Valdocco, Torino, bắc Italia, từ ngày 22 tháng 2 đến 4 tháng 4 năm 2020, với sự tham dự của 242 tu sĩ, đến từ 132 nước trên thế giới, trong đó có ba vị đại biểu của tỉnh dòng Việt Nam.

Cha Fernanez Artime năm nay 59 tuổi, sinh tại Gozón-Luanco, tỉnh Oviedo bắc Tây Ban Nha, thuộc tỉnh dòng León và thụ phong linh mục năm 1987. Cha đậu cử nhân thần học mục vụ, triết học và sư phạm. Cha từng làm Bề trên Giám tỉnh Tỉnh dòng León và Tỉnh dòng Nam Argentina, trong thời Ðức Phanxicô còn làm Hồng y Tổng Giám mục Giáo phận Buenos Aires. Tháng 12 năm 2013, cha được chọn làm Giám tỉnh Tỉnh dòng Tây Ban Nha Ðức Mẹ Phù Hộ, chức vụ cha đảm trách cho đến khi được bầu làm Bề trên Tổng Quyền dòng Don Bosco, trong Tổng hội thứ 27 cách đây sáu năm, và trở thành người kế vị thứ 10 của thánh Gioan Bosco.

Dòng Salesien Don Bosco hiện có khoảng 14,900 tu sĩ, hoạt động tại 1,770 nhà trên thế giới, trong đó có nhiều nhà tại Việt Nam. Trong số 242 tham dự viên tổng hội hiện nay có bốn người Việt: là cha Micae Lập, đại biểu của Tỉnh dòng Nhật Bản; cha Giuse Nguyễn Văn Quang, Giám tỉnh Việt Nam và hai đại biểu là cha Barnabe Lê An Phong và thầy Ðaminh Nguyễn Ðức Nam. G. Trần Ðức Anh, O.P.

(Gaudium Press 12-3-2020)

517    14-03-2020